1 miljoen bomen

In 2021 gaat Perpetual Next 1 miljoen bomen planten. Doe je mee?

De koolstofkringloop

Planten en bomen nemen CO₂ op en ademen zuurstof uit. Mens en dier ademen zuurstof in en CO₂ uit. Dit is onderdeel van de korte koolstofkringloop. De lange koolstofkringloop is een proces van miljoenen jaren. Wanneer planten en dieren sterven, wordt een deel van hun organische resten opgeslagen in de bodem. Zo ontstaat er in een langzaam proces steenkool, aardolie of aardgas. Deze natuurlijke koolstofkringlopen zorgen voor een balans tussen de uitstoot en opslag van CO₂.

Vanaf het moment dat de mensheid begon met het verbranden van fossiele brandstoffen, is er meer CO₂ in de lucht dan dat er wordt opgeslagen. Wij hebben de natuurlijke kringloop doorbroken en het is tijd om deze te herstellen.

 

 

1 miljoen bomen in 2021

In 2021 gaat Perpetual Next 1 miljoen bomen planten. Dit doen wij op eigen grond en op grond van grondeigenaren met wie we samenwerken, in Nederland en ook in andere Europese landen.

Middels een zorgvuldige bosaanplant en goed bosbeheer zorgen we ervoor dat deze nieuwe bossen CO₂ uit de lucht halen en opslaan: Carbon Capture. In de verdere toekomst zullen wij dit initiatief verder uitbreiden.

 

Connected to our food systems, the world can reduce emissions by 5.3 gigatons annually if it halts deforestation and restores degraded woodlands.

UN Environment Programme

Doe je mee?

Heb je goede ideeën, ken je mooie projecten of heb je andere middelen waarmee je een bijdrage wilt leveren aan onze strijd tegen klimaatverandering? Laat het ons weten.