START MINING CARBON CREDITS Meer

Conversions

Van organische reststromen naar hoogwaardige producten

Perpetual Next Conversions ontwikkelt en exploiteert productiefaciliteiten. Hierin worden regionale laagwaardige organische reststromen omgezet in hernieuwbare biogebaseerde producten. Wij maken gebruik van bewezen en state-of-the-art conversietechnologieën. In onze productiefaciliteiten produceren wij onder meer warmte voor industrieel gebruik en de bebouwde omgeving, groen gas en hernieuwbare koolstof van hoge kwaliteit als input voor bijvoorbeeld landbouwmeststoffen en biogebaseerde chemicaliën.

Meer over Conversions

Voor sommige soorten organische reststromen zijn er verschillende toepassingsmogelijkheden, voor anderen is er misschien maar één geschikte technologie. De geschiktheid van organische reststromen als grondstof voor conversieprojecten hangt af van de samenstelling van de output en het gewenste product.  
 
Veel organische afvalstromen zijn potentiële energiegrondstoffen, waaronder rest- en afvalhout, residuen van landbouw- en bosbouwproducten, stedelijk, tuin en industrieel afval. Ze kunnen worden geselecteerd op basis van kosten, nettobroeikasgasemissies en geschiktheid voor het beoogde omzettingsproces en de teeltomgeving.   

De Nederlandse gemeenten zamelden in 2019 gemiddeld 493 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Hoe we werken

Perpetual Next heeft productiefaciliteiten in heel Europa. We richten ons op Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen en Estland. In de komende jaren zullen we onze bestaande productiefaciliteiten opschalen, omdat we een vitale infrastructuur bedienen die te allen tijde operationeel dient te zijn.

Daarnaast zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe faciliteiten, met name bestaande centrales, die we kunnen verduurzamen. Dat doen we door de lokale, organische reststromen in kaart te brengen. Met onze conversietechnieken maken we daar zo hoogwaardig mogelijke producten van.