START MINING CARBON CREDITS Meer

Primco Trinity

Biogas uit landbouwresiduen

Het Trinity-project - met een 85%-belang voor Perpetual Next - wordt gebouwd in Ellesmere Port (West-Engeland). Het behelst de ontwikkeling van een vergister voor organisch afval die jaarlijks 4 miljoen m3 biogas uit landbouwresiduen zal produceren. Het biogas zal worden opgewerkt tot groen gas, een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas, dat rechtstreeks in het aardgasnet van Ellesmere Port zal worden geïnjecteerd. Het restproduct van de biogasproductie (digestaat), zal worden gebruikt om landbouwgrond vruchtbaarder te maken.