Trinity

Biogas uit landbouwresiduen

Het Trinity-project - met een 85%-belang voor Perpetual Next - is november 2021 opgeleverd in Ellesmere Port (West-Engeland). De faciliteit bestaat uit een vergister voor organisch afval die jaarlijks 4 miljoen m3 biogas uit landbouwresiduen produceert. Het biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas, een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas, dat rechtstreeks in het aardgasnet van Ellesmere Port wordt geïnjecteerd. Het restproduct van de biogasproductie (digestaat), wordt gebruikt om landbouwgrond vruchtbaarder te maken.