START MINING CARBON CREDITS Meer

Primco Trinity

Biogas uit landbouwresiduen

Het Trinity-project - met een 85%-belang voor Perpetual Next - wordt gebouwd in Ellesmere Port (West-Engeland). Het behelst de ontwikkeling van een vergister voor organisch afval die jaarlijks 4 miljoen m3 biogas uit landbouwresiduen zal produceren. Het biogas zal worden opgewerkt tot groen gas, een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas, dat rechtstreeks in het aardgasnet van Ellesmere Port zal worden geïnjecteerd. Het restproduct van de biogasproductie (digestaat), zal worden gebruikt om landbouwgrond vruchtbaarder te maken. 

Update november 2021
- Trinity zit in de commissioning-fase en zal eind november (2021) het eerste groene gas gaan leveren aan het gasnetwerk van Ellesmere Port.

- Op dit moment wordt ook de faciliteit afgebouwd waarin de feedstock voorbehandeld wordt om vergist te kunnen worden tot biogas. De oplevering van die installatie zal in 2022 plaatsvinden. Tot die tijd zal Trinity gebruik maken van voorbehandelde feedstock voor de productie van biogas en groen gas.