Agri

De Net Zero kansen in de agrarische sector

De Nederlandse agrarische sector is verantwoordelijk voor 14% (32 Mton CO₂-eq in 2016) van de nationale uitstoot van broeikasgassen (GHG). Dit vertaalt zich in een geweldige kans om aanzienlijk bij te dragen aan de reductie van kooldioxide (CO₂).

De uitdaging is om kwalitatief voedsel te produceren met minder uitstoot en tegelijkertijd de kwaliteit van de bodem te verbeteren.

Onze Biochar is een bodemverbeteraar die het vasthouden van voedingsstoffen verbetert, de bodembeluchting en -afvoer verbetert, het waterhoudend vermogen vergroot en de microbiële activiteit verhoogt. Het kan worden gebruikt met verschillende soorten planten en gewassen, en voor een breed scala aan toepassingen, zoals bloembedden, tuinieren, landschapsarchitectuur, biologische landbouw en commerciële tuinbouw.

Daarnaast zou biochar het antwoord kunnen zijn op het probleem van de uitstoot van methaan en lachgas. Wanneer biochar aan mest wordt toegevoegd, vermindert het zowel de uitstoot van methaan en lachgas maar ook stank. Wanneer de met biochar verrijkte mest wordt uitgedreven op landbouwgronden, zorgt biochar ervoor dat mineralen en voedingsstoffen langer beschikbaar zijn voor gewassen. Samen met de WUR (Wageningen), de Universiteit van Leeds en de Universiteit van Nottingham doen we studies naar de effectiviteit van biochar voor de verschillende doeleinden. Aangezien het zowel de potentie heeft om bodemeigenschappen te verbeteren en als oplossing kan dienen voor koolstofverwijdering.

Naast het aanbieden van onze Biochar-oplossingen werken we ook nauw samen met de agrarische sector als grondstofleverancier. Wij gebruiken laagwaardige reststromen als grondstof voor onze biobrandstoffen. In onze centrale in Ellesmere Port gebruiken we afvalresten in onze organisch afvalvergister die hier 4 miljoen m3 biogas per jaar uit produceert. Het biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas, een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas, dat rechtstreeks wordt geïnjecteerd in het aardgasnet van Ellesmere Port. Lees meer over wat we doen in Ellesmere Port.

“Carbon is not bad, we just have too much of it in the wrong place”

- Berend de Haas - Dutch Carboneers


“ 40% of carbon goes
into the biochar and
60% is converted into
heat and power which
is recovered in a large-
scale plant. It’s a very
energy-efficient,
carbon neutral system.”

- Professor Colin Snape - Director of the Nottingham’s EPSRC Centre of Doctoral Training in Carbon capture and Storage and Cleaner Fossil Energy

Perpetual Carbon toepassingen

Bent u boer, tuinder of producent van andere agrarische producten? Heeft u te maken met toenemende overheidsregels op het gebied van milieubeperkingen? Wilt u zich aansluiten bij de internationale inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, voornamelijk door middel van methaan (CH4) en lachgas (N2O)? In deze onzekere fase moet u belangrijke beslissingen nemen om de toekomst van uw onderneming veilig te stellen.

We willen biochar aan u voorstellen: het is een landbouwbodemverbeteraar door middel van een verbeterde retentie van voedingsstoffen, verbeterde bodembeluchting en -afvoer, een groter waterhoudend vermogen en een verhoogde microbiële activiteit. Het kan worden gebruikt met alle soorten planten en gewassen, en voor een breed scala aan toepassingen, zoals bloembedden, tuinieren, landschapsarchitectuur, biologische landbouw en commerciële tuinbouw.

Voorbeelden van toepassingen

Biochar voor bodemherstel

Biochar wordt gemaakt van plantaardige organische afvalstromen. Daarbij verlaten alle vluchtige stoffen het materiaal en blijft er een sponsachtige koolstofstructuur over. De unieke structuur van de biochar verhoogt de oppervlakte enorm, wat een van de belangrijkste redenen is waarom biochar bruikbaar is als bodemverbeteraar. Door deze structuur worden voedingsstoffen en water langer vastgehouden in de bodem en worden er nuttige micro-organismen behouden. Biochar kan dus gebruikt worden op verslechterde bodems om bodems te regenereren en ze minder afhankelijk te maken van meststoffen en pesticiden.

Perpetual Next - Agricultural industry biochar

Biochar voor bodemsanering

Door het grote oppervlak van biochar kan het ook gebruikt worden voor bodemsanering. Verontreinigende stoffen zoals zware metalen en andere giftige stoffen hechten zich aan het binnenoppervlak, waardoor ze onschadelijk zijn voor planten en dieren. Wanneer biochar wordt gebruikt op vervuilde landbouwpercelen, zal biochar gifstoffen opnemen, waardoor deze niet in de eetbare delen van de plant terechtkomen.

Greenhouse gas - Source EBI

CDR: Verwijdering op beheerde grond

Carbon removal met biochar in de landbouwindustrie

Biochar bestaat voor 75-90% uit pure en stabiele koolstof. Met een eenvoudige moleculaire analyse kan de stabiliteit van biochar worden bepaald en zo kan het koolstofputpotentieel worden berekend. Naast de directe carbon sink herbergt biochar ook micro-organismen in de bodem, waardoor het organische koolstofgehalte in de bodem toeneemt. Dit is ook een belangrijke vorm van carbon removal.

Toepassingen en waardeketens

Perpetual Carbon Soilcquest is een biochar bodemverbeteraar, die landbouwbodems vruchtbaar houdt door een verbeterde retentie van voedingsstoffen, verbeterde bodembeluchting en -afvoer, een grotere waterretentiecapaciteit en een verhoogde microbiële activiteit. Het kan worden gebruikt voor veel soorten planten en gewassen en voor een breed scala aan toepassingen, zoals bloembedden, tuinieren, landschapsarchitectuur, biologische landbouw en commerciële tuinbouw.

Samen kunnen we biochar-oplossingen ontwikkelen om de ecologische footprint voor verschillende soorten boerenbedrijven te verkleinen. Door biochar toe te passen als toevoeging aan de mest van koeien kan bijvoorbeeld een CO₂-equivalentreductie van 16% worden gerealiseerd.

Toepassingen van biochar als een natuurlijke bodemverbeteraar:

 • Biologische landbouw
 • Tuinbouw
 • Afvalwaterfiltratie
 • Landschapsarchitectuur en tuinieren
 • Milieusanering
 • Vee-industrie >>
Perpetual Next - Agri value chains

Biochar als oplossing

Biochar heeft positieve effecten in verschillende agrarische toepassingen. Waarin het de bodem beter bestand maakt tegen droogte, biedt een veilige haven voor microbieel leven in de bodem en behoudt voedingsstoffen voor planten om er later toegang toe te hebben. Deze gunstige effecten kunnen niet worden gevonden met andere methoden voor het vastleggen van koolstofdioxide

Biochar kan de volgende voordelen bieden:

 • Hernieuwbaar additief
 • 1,4-2,7 ton carbon removal per ton biochar
 • Verbeterde retentie van voedingsstoffen
 • Waterhoudend vermogen en microbiële activiteit
 • Verbeterde bodembeluchting en drainage
 • Basis voor vrijwillige carbon credits
Perpetual Next - Agricultural industry lab analyses

Onze productielocaties

Perpetual Next Vägari

Van organische residuen naar biocoal

In Vägari, Estland, is sinds 2020 een biocoal plant in aanbouw op basis van de C-Vertr V technologie van Perpetual Next. In de plant zullen in totaal acht tot tien reactoren worden geïnstalleerd die 120 kiloton biocoal per jaar kunnen produceren.

Perpetual Next Dilsen-Stokkem

Van organische residuen, B-hout & SRF naar biocoal

In Dilsen-Stokkem, België, is sinds 2010 een biocoal plant op basis van de C-Vertr R-technologie van Perpetual Next in bedrijf. Deze site heeft een capaciteit van 27.700 ton biocoal per jaar.

Technical papers

Hier vindt u een selectie van onze meest relevante technische papers op het gebied van carbonisatie voor deze segmenttoepassing. Deze technische papers zijn meestal papers van onze eigen Perpetual Next experts.

Benieuwd naar al onze papers? Bezoek dan onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Shortlist of converted & analysed feedstocks

Perpetual Next shortlist of converted & analysed feedstocks

Tabel

At Perpetual Next, we continue to analyse different types of feedstocks, options from different feedstock baskets, with different properties. All feedstocks have their advantages, it all depends on which bias you look at an opportunity. This document is the shortlist of feedstocks we have looked at so far in more detail.

Biochar for horticultural and agricultural applications using_

Biochar for horticultural and agricultural applications

using high temperature torrefaction technology

Biomass currently accounts for less than 10 percent of the world’s renewable energy production. There is however an increasing trend in  biomass consumption based on a variety of applications apart from...

Biochar project - National Forest High CV biochar photo diary

National Forest High CV biochar photo diary

Biochar project

Biochar project of Bio2Carbon Ltd, CEG Technology UK Ltd, University of Nottingham, National Forest and Perpetual Next.

Scientific papers

Hier vindt u door ons gemaakte selectie van relevante wetenschappelijke artikelen op het gebied van carbonisatie voor deze segmenttoepassing. Deze wetenschappelijke artikelen zijn gemaakt door wetenschappers op het gebied van carbonisatie en dit zijn niet door ons geschreven artikelen. 

Benieuwd naar al onze artikelen? Bezoek dan onze Kennis pagina.

Biochar properties - Transport, fate and impact

Biochar properties: Transport, fate and impact

M Fernanda Aller

Biochar is the name given to charcoal produced from pyrolyzed biomass with the purpose to add into soils to enhance soil properties and sequestrate carbon. Biochar has been a very popular research topic and...

Biochar effects on methane emissions from soils - A meta-analysis

Biochar effects on methane emissions from soils: A meta-analysis

Simon Jeffery, Frank G.A. Verheijen, Claudia Kammann, Diego Abalos

Methane (CH4) emissions have increased by more than 150% since 1750, with agriculture being the major source. Further increases are predicted as permafrost regions start thawing, and rice and ruminant animal...

Biochar in agriculture – A systematic review of 26 global meta-analyses

Biochar in agriculture – A systematic review of 26 global meta-analyses

Hans-Peter Schmidt, Claudia Kammann, Nikolas Hagemann, ...

Biochar is obtained by pyrolyzing biomass and is, by definition, applied in a way that avoids its rapid oxidation to CO2. Its use in agriculture includes animal feeding, manure treatment (e.g. as additive for bedding, ...

Biochar-based carbon sinks to mitigate climate change - EBI Whitepaper

Biochar-based carbon sinks to mitigate climate change

Harald Bier, Helmut Gerber, Marcel Huber

EBI Whitepaper.
The threat of climate change is increasing constantly. This is seriously bad news. And as this becomes more and more understood and accepted, the...

The Potential for Biochar to Enhance Sustainability in the Dairy Industry

The Potential for Biochar to Enhance Sustainability in the Dairy Industry

Kathleen Draper, Shannan Sweet

The US dairy industry launched a net zero initiative with the objective of becoming carbon neutral or even carbon negative by 2050 along with adoption of goals to optimize water use and improve water quality by...

Position papers

Hier vindt u onze position papers. Position papers zijn artikelen die een visie van de auteur geven op het gebied van carbonisatie en dit ter discussie te stellen.

Voor al onze artikelen, bezoek onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Position paper - NET ZERO by reversed mining

Net Zero by reversed mining

How Perpetual Next leads the emerging carbon removal industry

Greenhouse gas emissions are caused by human action and also by nature itself. It is mainly the exhaust gases from the combustion of fossil fuels that pollute the atmosphere with carbon that was previously stored in...

Spec sheets

Hier vindt u een selectie van onze spec sheets. Een spec sheet of gegevensblad geeft een samenvatting van de prestaties en andere kenmerken van een specifieke vorm en variant van Perpetual Carbon.

Benieuwd naar al onze technische papers, bezoek onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Spec sheet PCS775P

Spec sheet PCS775P

Soilcquest biochar chips

Soilcquest biochar is a soil conditioner that offers multiple soil health benefits like enhanced nutrient retention, improved soil aeration and water holding capacity. It can be used with all types of plants & crops...

Safety data sheets

Hier vindt u een selectie van onze Safety Data Sheets (SDS). De Safety Data Sheets bevatten informatie zoals de eigenschappen van elke chemische stof, de fysische en ecologische gezondheidsrisico's, beschermende maatregelen en veiligheidsmaatregelen voor het hanteren, opslaan en vervoeren van de chemische stof.

Voor al onze Safety Data Sheets kunt u terecht op onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Safety data sheet - Perpetual Carbon biochar-chips PCX270-900

Biochar-chips PCX270-900

Safety data sheet

This SDS (formerly MSDS or Material Safety Data Sheet) is about Perpetual Carbon biochar-chips with a volume ≤ 3 m3 with typenumber references PCX270-900. It includes the properties of each chemical, the physical, health, and environmental health hazards, protective measures, and safety precautions for handling, storing, and transporting this material.

Meer weten?