Technologies

Hernieuwbare koolstof

Perpetual Next Technologies richt zich met haar gepatenteerde High Temperature Torrefaction technologie op de directe vervanging van fossiele koolstof in een grote verscheidenheid van producten en toepassingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur en logistiek.  
 
Dit omvat de vervanging van fossiele koolstof in thermische conversieprocessen voor de productie van staal, cement en asfalt en hoogwaardigere toepassingen zoals chemische reductie en vergassing om industriële processen koolstofvrij te maken voor de productie van bijvoorbeeld biochemicaliën en bioplastics. Perpetual Next biedt geen koolstof aan om elektriciteit mee op te wekken.

Wat is High Temperature Torrefaction?

Torrefactie bij hoge temperatuur is een innovatieve thermische technologie die het mogelijk maakt om goedkope duurzame organische reststromen om te zetten in hoogwaardige koolstofneutrale/koolstofdichte producten.
 
Torrefactie is beter bekend als het roosteren van koffie en cacao. Veel bedrijven hebben geëxperimenteerd met het verhitten van organisch afval in een zuurstofarme omgeving, maar slechts weinige hebben het om kunnen zetten in een proces dat consistent, efficiënt, kwalitatief hoogwaardig en veilig is. 
   
Bij torrefactie wordt een hernieuwbare grondstof verhit in een zuurstofarme omgeving. Door torrefactie wordt een grote verscheidenheid aan ruwe organische reststromen, zoals houtsnippers van takken en afvalhout, opgewerkt tot een homogene bron van hoogwaardige hernieuwbare koolstof. De resulterende biochar kan vervolgens worden samengeperst en zelfs gepelletiseerd, afhankelijk van de toepassing.  

HTT reactor

Perpetual Carbon

Perpetual Carbon, de handelsnaam voor onze getorrificeerde biochar en pellets, heeft dezelfde eigenschappen als fossiele steenkool. Onze hoogwaardige koolstof kan steenkool gedeeltelijk of volledig vervangen in de volgende industrieën en toepassingen:

 • Thermische conversie - Industrieel proces ijzer, staal en silicium. 
 • Bouwsector - Luchtverontreiniging, pigment, gevels, vloeren, interieurs en infrastructuren.  
 • Chemische reductie en vergassing - Industrieel proces, cement, asfalt.  
 • Specialiteiten - Actieve kool, textiel, farma, wellness enzovoort.  
 • Land- en tuinbouw - Compostadditief, bodem/substraat, additief voor sanering en sekwestratie van CO2.

High Temperature Torrefaction (HTT) Reactor

Perpetual Next heeft een unieke High Temperature Torrefaction (HTT) reactor ontwikkeld die een duurzaam, hernieuwbaar, een-op-een substituut voor fossiele steenkool produceert op industriële schaal. Onze HTT4 Reactor is de eerste HTT-reactor op de markt en kan probleemloos worden geïntegreerd in verschillende soorten fabrieksopstellingen en vereist geen speciale funderingen of installatie.

De reactor maakt gebruik van lokale organische reststromen/bijproducten en verandert de fysieke vorm van de reststroom in een homogeen, multi-toepasbaar, koolstofneutraal/koolstofdicht product. 

Eén torrefactielijn kan tot 20.000 ton hoogwaardige biokolen per jaar produceren, afhankelijk van het type grondstof. De HTT-technologie is (gedeeltelijk) beschikbaar op licentie per productoutput en kan worden toegepast in een breed scala van markten en toepassingen.  
 
Belangrijkste voordelen:

 • Energie-efficiënt, thermisch zelfonderhoudend.
 • Hoge continue verwerkingscapaciteit.
 • Ontworpen met het oog op veiligheid (inherent veilige werking) en efficiëntie.
 • Innovatieve torrefactie op basis van hergebruikte, volgroeide triltransportreactortechnologie.
 • Minimaal onderhoud, service of reserveonderdelen nodig voor kerntechnologie (hoge beschikbaarheid).
 • Zeer betrokken supportteam met meer dan zes jaar ervaring in Derby UK.
 • Kan worden geproduceerd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden in de VS, Europa en Azië.
 • Compact modulair ontwerp.

Meer informatie over het verduurzamen van je organisatie met HTT?