Trading

Sourcing en handel in biogebaseerde grondstoffen

De Trading divisie van Perpetual Next speelt een actieve, servicegerichte rol in de waardeketen van biogrondstoffen. Wij handelen in een grote verscheidenheid aan regionaal laagwaardig organische reststromen, die weer wordt ingezet als hernieuwbare grondstof. Perpetual Next doet dit voor de eigen conversiefabrieken, maar levert ook aan derden in de markt.

Ambitie

In de komende jaren zal Perpetual Next Trading haar positie in binnen- en buitenland uitbreiden als toonaangevende leverancier van biogrondstoffen. Tegelijkertijd wordt er uitgebreid naar nieuwe vormen van organische restgrondstoffen.
 
Innovatieve technologieën en conversieprojecten stellen onze Trading divisie in staat om geografisch verder uit te breiden. Verder ligt de focus op het garanderen van veilige, duurzame en economische aanvoer van grondstoffen voor onze conversieprojecten.

Bossen zijn een van onze grootste natuurlijke bondgenoten tegen klimaatverandering.

Laura Duncanson, carbon storage researcher at NASA