START MINING CARBON CREDITS Meer

Herbebossing programma

In 2021 gaat Perpetual Next 1 miljoen bomen planten.

1 miljoen bomen in 2021

Een onderdeel van de missie van Perpetual Next is opslag van CO2 om daarmee klimaatverandering tegen te gaan. In 2021 worden in de landen waar Perpetual Next actief is minimaal één miljoen bomen aangeplant ten gunste van herbebossing.

In deze missie levert Perpetual Next een substantiële bijdrage aan de VN Sustainable Development Goals (SDG's), Environmental, Social Governance (ESG) criteria en de duurzaamheidsdoelstellingen van onze business en financiële partners. Zie hiervoor ook onze pagina Duurzaamheid.

Biodiversiteit

Perpetual Next stelt zich ten doel om in haar herbebossingsprogramma één miljoen bomen te planten in 2021. Hierna zal het programma zich verder uitbreiden. Het herbebossingsprogramma is erop gericht om biodiversiteit (‘wildernis’) toe te laten nemen binnen Europa; zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.

Daarbij richt het programma zich direct op ecologische winst en zal het naar verwachting tevens economisch renderen. De bossen zullen op termijn door dunning organische grondstoffen kunnen gaan leveren om deze op te waarderen naar hoogwaardige producten. Bovendien zal CO2 opslag op de lange termijn zijn gewaarborgd, indien bij regulier bosonderhoud, hout duurzaam ingezet wordt in de houtverwerking (blijvende CO2 opslag in meubels, vloeren, planken e.d.). In geval van kap, bij regulier bosonderhoud, zal voor iedere boom twee bomen worden aangeplant.

Het programma concentreert zich op Europa en in het bijzonder alle landen waarin Perpetual Next actief is: Nederland, Verenigd Koninkrijk, Polen en Estland.

Drie initiatieven

Om dit alles te bewerkstelligen, zijn drie initiatieven binnen het programma gelanceerd.

1. Land. Hierin wordt een nauwe samenwerking aangegaan met landeigenaren, van wie het land zich leent en bestemd is voor biodiversiteit en bosaanplant. Perpetual Next beschikt momenteel zelf over grondposities in Nederland, Polen en Estland.

2. Netwerk van kennis en kunde. Om de juiste keuzes te maken in het programma, is een netwerk opgebouwd en werken we samen met diverse organisaties. Samen geven we invulling aan het programma, samen voeren we het programma uit.

3. Financiering. Binnen het netwerk bevinden zich ook co-investeerders, die niet zozeer een bijdrage leveren op de eerste twee initiatieven, maar die wel degelijk het programma mede mogelijk maken in de vorm van een investering.