Herbebossing programma

1 miljoen bomen

Een onderdeel van de missie van Perpetual Next is opslag van CO₂ om daarmee klimaatverandering tegen te gaan. Bossen zijn een van onze grootste natuurlijke bondgenoten tegen klimaatverandering en Perpetual Next heeft daarom de ambitie om 1 miljoen bomen te planten in een meerjarenprogramma.

Met dit meerjarenprogramma zal Perpetual Next een belangrijke bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties (VN) en de duurzaamheidsdoelstellingen van haar businesspartners. Zie hiervoor ook onze pagina Duurzaamheid.

Biodiversiteit

Perpetual Next stelt zich ten doel om in haar herbebossingsprogramma één miljoen bomen te planten. Hierna zal het programma zich verder uitbreiden. Het herbebossingsprogramma is erop gericht om de biodiversiteit toe te laten nemen binnen Europa; zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.

Daarbij richt het programma zich direct op ecologische winst en zal het naar verwachting economisch renderen. De bossen zullen op termijn door dunning organische grondstoffen kunnen gaan leveren om deze op te waarderen naar hoogwaardige producten.

CO₂-opslag op de lange termijn zal worden gewaarborgd, indien bij regulier bosonderhoud hout duurzaam ingezet wordt in de houtverwerking (blijvende CO₂-opslag in meubels, vloeren, planken e.d.). In geval van kap, bij regulier bosonderhoud, zal voor iedere boom twee bomen worden aangeplant.

Het programma concentreert zich op Europa en in het bijzonder alle landen waarin Perpetual Next actief is: Nederland, Verenigd Koninkrijk, Polen en Estland.

Drie initiatieven

Om dit alles te bewerkstelligen, zijn drie initiatieven binnen het programma gelanceerd.

1. Land. Hierin wordt een nauwe samenwerking aangegaan met landeigenaren, van wie het land zich leent en bestemd is voor biodiversiteit en bosaanplant. Perpetual Next beschikt momenteel zelf over grondposities in Nederland, Polen en Estland.

2. Netwerk van kennis en kunde. Om de juiste keuzes te maken in het programma, is een netwerk opgebouwd en werken we samen met diverse organisaties. Samen geven we invulling aan het programma, samen voeren we het programma uit.

3. Financiering. Binnen het netwerk bevinden zich ook co-investeerders, die niet zozeer een bijdrage leveren op de eerste twee initiatieven, maar die wel degelijk het programma mede mogelijk maken in de vorm van een investering.