Investeerders

Inzicht in Perpetual Next

De missie van Perpetual Next is het terugdringen van klimaatverandering door het verminderen, afvangen en recyclen van koolstof. Door het proces te versnellen van opwaarderen van organische afval- en reststromen voor duurzaam gebruik, werken we hard om het gebruik van fossiele grondstoffen zo snel als mogelijk tot een minimum te beperken.

Hiermee willen wij een bijdrage leveren om in 2050 een circulaire economie te verwerkelijken. Dit doen we niet alleen, maar samen met gedreven ondernemende impactinvesteerders, overheden en institutionele beleggers. Gezamenlijk zetten we ons in om het verschil te maken in onze reis naar een klimaatneutrale wereld..

Business opportunity

Als we anders gaan denken over afval en de waarde ervan erkennen, is dat één van de grootste business opportunities sinds de industriële revolutie. Deze zakelijke kans wordt geschat op 4,5 biljoen dollar in 2030 en 25 biljoen dollar in 2050.

De zakelijke oplossingen richten zich op het aanpakken en elimineren van economische verspilling. Door hulpbronnen niet meer te verspillen maar te hergebruiken als waardevolle input voor de productie van hernieuwbare energie, biobrandstoffen, chemicaliën en materialen ontstaat er een markt van 1,7 biljoen dollar tegen 2030.

De zakelijke kansen worden geschat op 4,5 biljoen dollar in 2030 en 25 biljoen dollar in 2050

Accenture

Duurzaam ondernemen en investeren

De activiteiten van Perpetual Next zijn erop gericht het gebruik van fossiele bronnen geleidelijk uit te bannen en te vervangen door laagwaardig organisch afval en residuen die worden omgezet in hoogwaardige biogrondstoffen, producten en diensten. Het is de missie van Perpetual Next om een Europese leider in die markt te worden en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, ESG-criteria, klimaatdoelstellingen van Parijs, de EU Green Deal en de duurzaamheidsdoelstellingen van de zakenpartners van ons platform.

Corporate Governance

Perpetual Next streeft naar een open en transparante dialoog met haar stakeholders over de bedrijfsstrategie. De uitvoering daarvan is een essentieel element. Perpetual Next ondersteunt een corporate governance- en risicobeleid dat voldoet aan strenge normen op het gebied van ESG en Management Control en aan de normen van beleggers. We zijn transparant naar alle stakeholders en dragen bij aan de overgang naar een volwassen circulaire economie.  
 
Perpetual Next legt verantwoording af door jaarlijkse duurzaamheidsverslagen en afstemming op internationale duurzaamheidsnormen. Als jong bedrijf streven wij naar volledige implementatie in de loop van 2021. Onze aanpak zal pragmatisch zijn - onze processen om transparantie te creëren en het niveau van onze inzet voor duurzaamheid te controleren, zijn in ontwikkeling.  Dit zal gebeuren volgens de twee kaders waarvoor wij hebben gekozen, namelijk: de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de B Corporation-standaard.

Meer informatie over de investeringsmogelijkheden bij Perpetual Next?