Bio metnhanol plant Perpetual Next

Biomethanol op een industriële schaal

Wat is biomethanol?

Perpetual Next ontwikkelt productiecapaciteit voor biomethanol op industriële schaal. Een essentiële biocommodity voor de toekomst. Industrieën staan voor de uitdaging om op duurzame wijze te blijven produceren wat de groeiende wereldbevolking nodig heeft. Deze industrieën zijn momenteel grotendeels afhankelijk van fossiele hulpbronnen. Maar het fossiele tijdperk loopt ten einde.

Biomethanol is een één-op-één-vervanger van fossiele (grijze) methanol en een van de grootste en meest impactvolle grondstoffen ter wereld. Veel van de producten die we in ons dagelijks leven tegenkomen, van kunststoffen en verven tot cosmetica, gebruiken methanol als grondstof. Het is niet alleen een bouwsteen voor verschillende producten; methanol is ook een brandstof die schepen en voertuigen aandrijft.
Perpetual Next bouwt, bezit en opereert fabrieken die organische afvalstromen omzetten in biogrondstoffen, waaronder 440.000 ton bio-methanol per jaar in 2028.

The global economy is moving into a new 'super cycle', with artificial intelligence and decarbonization being the driving factors

Peter Oppenheimer, Head of macro research in Europe, Goldman Sachs.

Perpetual Next bio methanol blueprint

Perpetual Next maakt gebruik van carbonisatie (torrefactie) als voorbehandeling van biomassa om biokoolstof te produceren welke geschikt is als grondstof voor conventionele vergassingsprocessen. Door carbonisatie kan een breed scala aan verschillende soorten biomassa voldoen aan de smalle inlaatvereisten van de vergasser. We hebben veel voordelen ontdekt bij het gebruik van biokoolstof in het vergassingsproces in plaats van ruwe biomassa. Dankzij jarenlang onderzoek en ervaring met het opereren van biokoolstof productiefaciliteiten zijn we erin geslaagd de eigenschappen van biokoolstof zo aan te passen dat ze fossiele steenkool nabootsen. Dit maakt het mogelijk om gebruik te maken van commercieel verkrijgbare, alom bewezen, conventionele vergassingstechnologieën zoals 'entrained flow'.

De knowhow en unieke ervaring van Perpetual Next met carbonisatie (torrefactie) technologie maakt het bedrijf tot een unieke systemintegrator en de onmisbare schakel voor de bestaande infrastructuur om een gestandaardiseerd product zoals bio-methanol te produceren, gebaseerd op een breed scala aan organische afvalstromen. Het is de ontbrekende schakel voor de transitie naar net zero. En het is schaalbaar: de geïndustrialiseerde kennis en ervaring van Perpetual Next die geïndustrialiseerde in- en uitvoervolumes aankan.

Perpetual Next ontwikkelt momenteel twee grootschalige productiefaciliteiten voor bio-methanol volgens de bovenstaande blauwdruk:

1. Baltania-Estland: biomethanolfabriek (220.000 ton per jaar) die zal worden ontwikkeld naast de huidige productielocatie voor biokoolstof van Perpetual Next in Estland.
2. Delfzijl - Nederland: bio-methanolfabriek (220.000 ton per jaar) te ontwikkelen in Chemport Europe (NL).

Grijze vs. groene methanol: zelfde structuur, groot verschil in impact

Hoewel reguliere en groene methanol hetzelfde molecuul zijn, is hun impact op het milieu enorm verschillend. Groene methanol verlaagt de CO2-uitstoot met wel 95% in vergelijking met conventionele brandstoffen.

Twee wegen naar groene methanol: biomethanol en E-methanol

Groene methanol bestaat in twee hoofdvarianten: biomethanol en e-methanol. Biomethanol hanteert een efficiënte aanpak door fossiele brandstoffen zoals steenkool of aardgas te vervangen door hernieuwbare biomassa. E-methanol is een product van innovatie. Het wordt gecreëerd door e-waterstof, ontwikkeld op basis van windenergie (elektriciteit) met opgevangen kooldioxide, hetzij uit de lucht, hetzij uit duurzame biologische bronnen.