R&D

Research & Development

Samen met universiteiten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk doen we baanbrekend onderzoek naar koolstoftechnologieën, zoals carbonisatie en vergassing. Deze technologieën spelen potentieel een sleutelrol in onze reis naar een circulaire, fossielvrije economie.

Perpetual Next verlegt de grenzen van de technologie om organische afvalstromen van de laagste kwaliteit de hoogste toepassing te geven. Bij deze laagwaardige afvalstromen komt de afgevangen koolstof vrij en deze komt in onze atmosfeer terecht. Onze technologieën zetten dit afval om in hoogwaardige producten die fossiele producten kunnen vervangen voor onze maakindustrie. Zo ondersteunen we de industrie in de transitie naar circulair en fossielvrij.

Voor al onze papers kunt u terecht op onze Knowledge page.

Onze onderzoeksprojecten

Organische reststromen

Wageningen University & Research

Samen met Wageningen University & Research onderzoeken we de meest laagwaardige organische reststromen om te gebruiken als input in onze conversiefaciliteiten. Zo kunnen we het breedste scala aanbieden op het gebied van van grondstofopties, technologieën en industriële toepassingen.

 

Toepassingen

TU Delft & Universiteit van Nottingham

Samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Nottingham onderzoeken we de toepassingen van Perpetual Carbon voor verschillende industrieën. In het bijzonder richten we ons op de volgende sectoren: staal, cement, bouw, utilities, chemie en agrarisch. Omdat bij deze essentiële industrieën de grootste kansen liggen voor een klimaatneutrale wereld.

 

HTT reactor

Technologie

Universiteit van Leeds & Universiteit van Nottingham

Samen met de Universiteit van Leeds en de Universiteit van Nottingham onderzoeken wij manieren om onze technologie te optimaliseren en onze productiefaciliteiten steeds efficiënter te maken. We werken toe naar de hoogst mogelijke productie met het hoogste rendement; ook de restproducten van onze processen geven we een nieuwe toepassing. 

Perpetual Next - Biogas

Vergassing

TU Delft

Samen met de Technische Universiteit Delft onderzoeken we manieren om onze vergassingsprocessen te optimaliseren. Na een succesvolle lancering van onze carbonisatietechnologie op industriële schaal maken we de volgende stap naar vergassing en gasveredeling van het gecarboniseerde materiaal. Hiermee kunnen we de chemische industrie helpen in de transitie naar Net Zero. 

Perpetual Next - RD

Chemische grondstoffen

Chemelot InSciTe

Als deelnemer aan het BM2C6 consortium, geleid door Chemelot InSciTe, werken wij aan het winnen van waardevolle chemische grondstoffen uit gecarboniseerd materiaal. Het BM2C6-project ontwikkelt een nieuwe waardeketen van biomassa tot C6-monomeren. Alle processtappen zullen op pilotschaal worden gedemonstreerd. Verwacht wordt dat dit project zowel ecologische als economische voordelen voor de gehele waardeketen zal opleveren. Dit zal industriële partners tal van mogelijkheden bieden om in te stappen en zich te onderscheiden in duurzame activiteiten.

Onze partners