Perpetual Next in Top 60 XPRIZE Carbon Removal Meer

Over ons

Wij zijn Perpetual Next

Perpetual Next is een klimaattechnologiebedrijf en heeft een geïntegreerd internationaal operationeel platform met gepatenteerde technologieën. De activiteiten van Perpetual Next zijn als een keten georganiseerd in drie divisies: Technologies, Conversions en Trading.

Deze drie complementaire divisies stellen ons in staat een breed scala aan lokale organische reststromen, die koolstofatomen bevatten, naar een zo hoogwaardig mogelijk product op te waarderen. Dit leidt tot het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen en tot het verwijderen van CO₂ uit de atmosfeer. Op deze manier stelt Perpetual Next grote vervuilende industrieën in staat om te vergroenen. Zo dragen we bij aan het halen van de internationale klimaatdoelstellingen.

Onze visie

Een groeiende wereldbevolking, industriële groei en consumptiedrang hebben een enorme druk gelegd op de beschikbaarheid van fossiele grondstoffen. Tegelijkertijd worden wereldwijd enorme hoeveelheden afval geproduceerd, gedumpt of gestort. Onze planeet warmt op en het klimaat verandert, met alle gevolgen van dien.

Om verdere klimaatverandering te voorkomen moet er minder CO₂ worden uitgestoten en meer CO₂ uit de atmosfeer onttrokken worden. Fossiele grondstoffen moeten daarom worden vervangen voor duurzame grondstoffen. De toekomst is nu. The future is Perpetual.

Onze missie

Perpetual Next zet zich in om klimaatverandering terug te dringen door organische reststromen op te waarderen naar waardevolle grondstoffen en producten voor duurzaam gebruik. Perpetual Next zet zich in om 1 gigaton CO₂ uit de atmosfeer te verwijderen vóór 2050. Zo draagt Perpetual bij aan de overgang van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een circulaire economie.

If we take care of nature, nature will take care of us.

Sir David Attenborough - Bioloog en televisiemaker

Ons team in Amsterdam

Momenteel werken er meer dan honderd mensen bij Perpetual Next in vijf verschillende landen. De operationele sites bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Estland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

Niels Wage

Niels Wage

CEO

MSc in Economie, aangevuld met INSEAD Executive Education. Uitgebreide track record in supply chain, trading en risk management met P/L verantwoordelijkheid inclusief CCO en CEO posities bij een beursgenoteerde ontwikkelingsmaatschappij. Eerdere internationale werkervaring bij Cargill, Vopak en BHP. (Met ingang van 1 november 2021)

Dennis Krispijn

Dennis Krispijn

CFO

MSc in Industrial Engineering aangevuld met INSEAD Executive Education. Circa 20 jaar ervaring met groeiende bedrijven, omvangrijke fusies en overnames, handel en kapitaalprojecten in de energiesector wereldwijd. Eerdere werkervaring bij Shell, ExxonMobil en Yokogawa Electric.

Rene Buwalda

Rene Buwalda

CBDO

BSc in werktuigbouwkunde. Ontwikkelde, ontwierp en beheerde meer dan 100 complexe productiefaciliteiten over de hele wereld gedurende een periode van meer dan 25 jaar. Eerdere werkervaring bij Eneco (nutsbedrijven) en ABB (energieopwekking) met specialisatie in biomassacentrales.

Marcel Verhoeven

Marcel Verhoeven

Chief of Staff

Werkte in verschillende senior management- en directiefuncties voor Philips, Siemens, Zumtobel en Momentum Capital. Uitgebreide ervaring in schaalvergroting in Europa en Azië bij de opbouw van nieuwe bedrijven in de verlichtings- en portable audio portfolio.

Martijn Dekker

Martijn Dekker

CTO

Doctoraat in de natuurkunde. Philips Onderzoek: Displays, grootschalige simulaties, EUV Lithografie, Blu-Ray, herschrijfbare disk. Technisch Management: LG, Philips Displays, Philips Lifestyle. Start-ups en opschaling: LED-start-ups Lemnis, Carus en Seaborough. Uitvinder met vele patenten op zijn naam en auteur van wetenschappelijke publicaties en congresbijdragen.

Peter Tijl

Peter Tijl

COO

MSc in werktuigbouwkunde. Veel ervaring op het gebied van operaties, onderhoud en projectoplevering (waaronder financiële analyse en rapportage), opgedaan bij de raffinage- en leveringsactiviteiten van ExxonMobil. Eerdere werkervaring bij ExxonMobil in Europa en UNICEF (vrijwilliger) in Madagaskar.

Farah Martinez

Farah Martinez

CMO

Ontwikkelde en implementeerde merkpositioneringen en marketingcommunicatiestrategieën voor marktleiders en scale-ups met hypergroeidoelstellingen. Actief lid van leadershipteams gedurende de afgelopen 10+ jaar.

Hester Schimmel

Hester Schimmel

Chief Risk Officer

MSc in Bewegingswetenschappen aangevuld met Arbeidshygiëne. Uitgebreide ervaring in het opstellen, implementeren en onderhouden van beleid en het beheersen van risico’s op het gebied van veiligheid, arbo, milieu en kwaliteit, opgedaan bij scheepswerven, productielocaties en bouwprojecten. Eerdere werkervaring bij Tata Steel en bij o.a. Boskalis Nederland & Damen (als consultant).

Albert Fischer

Albert Fischer

Sr. Adviseur Bestuur

Gepromoveerd in de natuurkunde. Durfkapitaal: directeur van drie baanbrekende fondsen. Investeerde in 22 bedrijven in duurzaamheid en schone energie. Fungeerde als voorzitter en bestuurslid. Voorzitter van de beursgang op de London Stock Exchange (LSE) van een in de Verenigde Staten gevestigde pionier in duurzame landbouwproducten.

Eija-Riitta Korhola

Eija-Riitta Korhola

Sr. Adviseur Bestuur

Doctoraat in milieupolitiek. Lid van het Europees Parlement (15 jaar): Europese wetgeving inzake energie, klimaat, milieu en interne markt. Lid van internationale adviesorganen.

Maarten Gnoth

Maarten Gnoth

Sr. Adviseur Bestuur

MSc Technologie. DNV, Nuon, Engie: internationale ervaring in fusies en overnames, financiering en bedrijfsontwikkeling in duurzame energie. Ruime ervaring in de ontwikkeling van een duurzame toeleveringsketen voor biomassa voor industriële toepassingen.