START MINING CARBON CREDITS Meer

Over ons

Wij zijn Perpetual Next

Perpetual Next is een platform rond drie complementaire divisies (Trading, Conversions en Technologies). Deze divisies richten zich op de opwaardering van organische reststromen naar duurzaam gebruik om te voldoen aan de groeiende vraag naar bio-energie, biobrandstoffen, bio-chemicaliën en -materialen. Wij halen rendement uit organische reststromen om vervuiling te verminderen. Daarmee vermindert de vraag naar (en de afhankelijkheid van) fossiele grondstoffen. De toekomst is nu. The future is Perpetual.

Onze visie

Een groeiende wereldbevolking, industriële groei en consumptiedrang hebben een enorme druk gelegd op de beschikbaarheid van fossiele grondstoffen. Tegelijkertijd worden wereldwijd enorme hoeveelheden afval gedumpt of gestort. Onze planeet warmt op en het klimaat verandert, met alle gevolgen van dien. 
 
We moeten klimaatverandering voorkomen. De manier waarop we onze grondstoffen gebruiken, hoe we produceren, consumeren en verspillen, moet voorgoed veranderen.   
 
Er is een oneindige bron van organisch afval dat kan worden opgewaardeerd naar nieuwe, hoogwaardige producten. Deze producten worden uiteindelijk onderdeel van diezelfde bron van organisch afval, om vervolgens weer ingezet te worden in het productieproces: steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Voor altijd.  

Onze missie

Perpetual Next zet zich in om klimaatverandering terug te dringen door CO2-uitstoot te verminderen en op te slaan. We willen de transitie versnellen door organische reststromen op te waarderen naar waardevolle grondstoffen en producten voor duurzaam gebruik. Daarmee dragen we bij aan de overgang van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een circulaire economie.

If we take care of nature, nature will take care of us.

Sir David Attenborough - Bioloog en televisiemaker

Ons team in Amsterdam

Momenteel werken er meer dan honderd mensen bij Perpetual Next in vijf verschillende landen. De operationele sites bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Estland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

Martijn van Rheenen

Martijn van Rheenen

CEO

Voordat Martijn van Rheenen CEO werd van Perpetual Next was hij CEO van het door hem opgerichte Momentum Capital. Momentum richtte diverse internationale bedrijven op, onder meer in energie en infrastructuur, die nu een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van circa 475 miljoen euro. In 2012 initieerde Martijn de eerste investeringen in het opwaarderen van organische reststromen. Onder zijn leiding werden in deze sector bedrijven gestart met inmiddels tien productiefaciliteiten in Europa. Deze activiteiten zijn in 2019 en 2020 samengevoegd in Perpetual Next.

Erik Huis

Erik Huis

Voorzitter Raad van Bestuur

Erik Huis heeft ruim 25 jaar internationale ervaring (VS, EU, Rusland, Midden-Oosten en Azië) als ondernemer in de fossiele energiesector (o.a. General Electric en Shell) met een focus op industrie & technologie. In 2012 bundelde hij de krachten met Momentum Capital om een duurzame energieportefeuille op te bouwen, de kiem van het huidige Perpetual Next. Erik heeft onder meer een MBA van Fox School of Business, Temple University, Philadelphia, VS.

Rene Buwalda

Rene Buwalda

COO

Rene begon zijn carrière 25 jaar geleden in de stroomopwekkingssector. Hij werkte op senior posities in ontwikkelings-, engineering- en productiefaciliteiten en later als senior projectmanager en projectdirecteur in verschillende complexe internationale energieprojecten. Rene is een natuurlijke leider in multidisciplinaire teams en hij gebruikt zijn strategisch denken om met partners succesvolle en ambitieuze projecten te realiseren.

Albert Fischer

Albert Fischer

Sr. Adviseur Bestuur

Albert Fischer heeft een passie voor het bevorderen van duurzaamheid door het bouwen van jonge en innovatieve bedrijven. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in venture capital en management in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. In de loop van zijn carrière heeft hij geïnvesteerd in 22 bedrijven die zich richten op duurzaamheid en schone energie. Albert is gepromoveerd in de natuurkunde aan de Universiteit van Leiden en volgde executive opleidingen aan het Amsterdam Institute of Finance en IMD Lausanne.

Eija-Riitta Korhola

Eija-Riitta Korhola

Sr. Adviseur Bestuur

Dr. Eija-Riitta Korhola (ex-EU parlementariër) heeft meer dan 15 jaar ervaring in Europese wetgeving in energie, klimaat, milieu en de interne markt. Ze werkte als visiting senior fellow bij Tsinghua-Brookings (Beijing), als afgevaardigde van het raadgevend comité voor industriële verandering in het Europees Economisch en Sociaal Comité en is lid van de stuurgroep van het Japanse klimaatinitiatief Innovation for Cool Earth Forum.

Dennis Krispijn

Dennis Krispijn

CFO

Dennis (MSc) is een allround CFO met een technische achtergrond en 18 jaar internationale ervaring bij technologiegedreven bedrijven binnen de energiesector. Hij werkte hiervoor bij Yokogawa Electric en werkte 15 jaar in verschillende functies bij Exxon-Mobil en Shell.
Dennis heeft een brede financiële ervaring, een hands-on mentaliteit en ruime ervaring in het coachen van teams.

Martijn Dekker

Martijn Dekker

CTO

Martijn begeleidt de maturity phase van de unieke technologie voor torrefactie van organisch afval. Martijn is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde. Na een reeks technische management- en CEO-functies in de licht industrie, is hij enthousiast om samen met het Perpetual-team bij te dragen aan de overgang naar duurzame energie door deze gepatenteerde technologie voor de productie van biokolen uit organisch afval op industriële schaal toe te passen.

Marcel Verhoeven

Marcel Verhoeven

Chief of Staff

Marcel is verantwoordelijk voor de interne zaken en staat aan het hoofd van de Executive Committee. Hij zal alle administratieve, financiële en operationele activiteiten plannen en leiden namens de CEO. Marcel heeft gewerkt in verschillende Sr. Management en Executive rollen, waar hij met succes organisaties van de grond af aan heeft opgebouwd en bestaande organisaties heeft getransformeerd om te voldoen aan nieuwe zakelijke behoeften.