START MINING CARBON CREDITS Meer

Over ons

Wij zijn Perpetual Next

Perpetual Next is een platform rond drie complementaire divisies (Trading, Conversions en Technologies). Deze divisies richten zich op de opwaardering van organische reststromen naar duurzaam gebruik om te voldoen aan de groeiende vraag naar bio-energie, biobrandstoffen, bio-chemicaliën en -materialen. Wij halen rendement uit organische reststromen om vervuiling te verminderen. Daarmee vermindert de vraag naar (en de afhankelijkheid van) fossiele grondstoffen. De toekomst is nu. The future is Perpetual.

Onze visie

Een groeiende wereldbevolking, industriële groei en consumptiedrang hebben een enorme druk gelegd op de beschikbaarheid van fossiele grondstoffen. Tegelijkertijd worden wereldwijd enorme hoeveelheden afval gedumpt of gestort. Onze planeet warmt op en het klimaat verandert, met alle gevolgen van dien. 
 
We moeten klimaatverandering voorkomen. De manier waarop we onze grondstoffen gebruiken, hoe we produceren, consumeren en verspillen, moet voorgoed veranderen.   
 
Er is een oneindige bron van organisch afval dat kan worden opgewaardeerd naar nieuwe, hoogwaardige producten. Deze producten worden uiteindelijk onderdeel van diezelfde bron van organisch afval, om vervolgens weer ingezet te worden in het productieproces: steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Voor altijd.  

Onze missie

Perpetual Next zet zich in om klimaatverandering terug te dringen door CO2-uitstoot te verminderen en op te slaan. We willen de transitie versnellen door organische reststromen op te waarderen naar waardevolle grondstoffen en producten voor duurzaam gebruik. Daarmee dragen we bij aan de overgang van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een circulaire economie.

If we take care of nature, nature will take care of us.

Sir David Attenborough - Bioloog en televisiemaker

Ons team in Amsterdam

Momenteel werken er meer dan honderd mensen bij Perpetual Next in vijf verschillende landen. De operationele sites bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Estland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

Niels Wage

Niels Wage

CEO

MA in Economie, aangevuld met INSEAD Executive Education. Uitgebreide track record in supply chain, trading en risk management met P/L verantwoordelijkheid inclusief CCO en CEO posities bij een beursgenoteerde ontwikkelingsmaatschappij. Eerdere internationale werkervaring bij Cargill, Vopak en BHP. (Met ingang van 1 november 2021)

Dennis Krispijn

Dennis Krispijn

CFO

MSc in Industrial Engineering aangevuld met INSEAD Executive Education. Circa 20 jaar ervaring met groeiende bedrijven, omvangrijke fusies en overnames, handel en kapitaalprojecten in de energiesector wereldwijd. Eerdere werkervaring bij Shell, ExxonMobil en Yokogawa Electric.

Rene Buwalda

Rene Buwalda

CBDO

BSc in werktuigbouwkunde. Ontwikkelde, ontwierp en beheerde meer dan 100 complexe productiefaciliteiten over de hele wereld gedurende een periode van meer dan 25 jaar. Eerdere werkervaring bij Eneco (nutsbedrijven) en ABB (energieopwekking) met specialisatie in biomassacentrales.

Martijn Dekker

Martijn Dekker

CTO

Doctoraat in de natuurkunde. Philips Onderzoek: Displays, grootschalige simulaties, EUV Lithografie, Blu-Ray, herschrijfbare disk. Technisch Management: LG, Philips Displays, Philips Lifestyle. Start-ups en opschaling: LED-start-ups Lemnis, Carus en Seaborough. Uitvinder met vele patenten op zijn naam en auteur van wetenschappelijke publicaties en congresbijdragen.

Peter Tijl

Peter Tijl

COO

MSc in werktuigbouwkunde. Veel ervaring op het gebied van operaties, onderhoud en projectoplevering (waaronder financiële analyse en rapportage), opgedaan bij de raffinage- en leveringsactiviteiten van ExxonMobil. Eerdere werkervaring bij ExxonMobil in Europa en UNICEF (vrijwilliger) in Madagaskar.

Marcel Verhoeven

Marcel Verhoeven

Chief of Staff

Werkte in verschillende senior management- en directiefuncties voor Philips, Siemens, Zumtobel en Momentum Capital. Uitgebreide ervaring in schaalvergroting in Europa en Azië bij de opbouw van nieuwe bedrijven in de verlichtings- en portable audio portfolio.

Albert Fischer

Albert Fischer

Sr. Adviseur Bestuur

Gepromoveerd in de natuurkunde. Durfkapitaal: directeur van drie baanbrekende fondsen. Investeerde in 22 bedrijven in duurzaamheid en schone energie. Fungeerde als voorzitter en bestuurslid. Voorzitter van de beursgang op de London Stock Exchange (LSE) van een in de Verenigde Staten gevestigde pionier in duurzame landbouwproducten.

Eija-Riitta Korhola

Eija-Riitta Korhola

Sr. Adviseur Bestuur

Doctoraat in milieupolitiek. Lid van het Europees Parlement (15 jaar): Europese wetgeving inzake energie, klimaat, milieu en interne markt. Lid van internationale adviesorganen.

Maarten Gnoth

Maarten Gnoth

Sr. Adviseur Bestuur

MSc Technologie. DNV, Nuon, Engie: internationale ervaring in fusies en overnames, financiering en bedrijfsontwikkeling in duurzame energie. Ruime ervaring in de ontwikkeling van een duurzame toeleveringsketen voor biomassa voor industriële toepassingen.