The future is
Perpetual.

Wat wij doen

Het gebruik van fossiele brandstoffen en het kappen van bossen zorgt voor een versterkt broeikaseffect. Hierdoor warmt de aarde op en verandert ons klimaat met alle gevolgen van dien.

Perpetual Next zet zich in om klimaatverandering tegen te gaan. Wij waarderen organische reststromen op tot hoogwaardige producten, zodat CO₂ niet onbenut de atmosfeer in gaat. Daarnaast planten wij bijvoorbeeld ook bomen, in 2021 1 miljoen, zodat CO₂ uit de atmosfeer wordt opgenomen en wordt opgeslagen in nieuwe bossen.

Organische reststromen opwaarderen

Afval

Organische reststromen

Jouw organisch afval - het afval over de gehele productieketen - is onze grondstof. Wij richten ons op afval- en reststromen uit de voedselconsumptie, akkerbouw, veeteelt en houtproductie. Hiermee gaan wij verspilling tegen en zorgen we ervoor dat CO₂ niet onbenut in de atmosfeer komt. Wij zijn tegen ontbossing of het importeren van hout uit overzeese gebieden. Daarom zoeken wij altijd naar zo duurzaam mogelijke, gecertificeerde, lokale reststromen.

Productie

Opwaarderen van reststromen

Met onze productiefaciliteiten en technologieën waarderen we laagwaardige, organische reststromen op tot zo hoogwaardig mogelijke grondstoffen en producten. Onze vergisters, boilers en reactoren zijn gericht op maximale efficiëntie en kwaliteit met een minimale uitstoot en belasting voor de omgeving. Wij werken voortdurend aan het verbeteren en vernieuwen van onze opwaarderingstechnologieën en -processen om milieubelasting steeds verder te minimaliseren.

Product

Hoogwaardige producten

Wij maken onder meer biogas en proceswarmte voor diverse industrieën. En wij zetten organische reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie om tot duurzame grondstof voor diervoeding. Tevens produceren we met onze torrefecatietechnologie hoogwaardige koolstof uit cellulose reststromen. Deze koolstof kan worden ingezet voor het vruchtbaar maken van landbouwgronden, voor toepassingen in de biochemie, en voor de opslag van koolstof in duurzame producten. 

1 miljoen bomen planten

Wij geloven dat er niet slechts één oplossing bestaat voor het tegengaan van klimaatverandering. Daarom richten wij ons naast het opwaarderen van organische reststromen, ook op herbebossing.

In 2021 zal Perpetual Next 1 miljoen bomen planten. Dit doen wij op eigen grond en op grond van grondeigenaren met wie we samenwerken, in Nederland en in andere Europese landen.

Lees meer over ons reforestation project

When it comes to carbon capture trees are the ultimate technology.

Martijn van Rheenen, CEO

Onze ambitie

Het hoofdkantoor van Perpetual Next is gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf is momenteel actief in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Polen en Estland. Onze ambitie is om in 2030 Europees marktleider te zijn in het opwaarderen van organische afval- en reststromen en een leidende positie in te nemen op het gebied van het op natuurlijke wijze opslaan van CO₂.

We gaan de komende jaren eerst opschalen vanuit onze bestaande markten en productiefaciliteiten. Daar bedienen wij een vitale infrastructuur die niet gestopt mag worden.

Onze ambities voor 2030 en de verdere toekomst zijn wereldwijd, maar die realiseren we door nu juist in regio’s acquisitie en ontwikkelbeleid te voeren waarin wij al actief zijn.