De toekomst is
Perpetual.

Hoeveel afval eet jij bij elkaar?

We produceren in Europa ieder jaar 120 miljard kilo voedsel dat niet wordt opgegeten. Door productieproblemen, beperkte houdbaarheid van producten of simpelweg omdat we het thuis hebben weggegooid.

Slechts een kwart van al dit voedselafval in Europa wordt effectief hergebruikt. Perpetual Next benut de kans om, samen met haar collega’s in de markt, de resterende 90 miljard kilo voedselafval een hoogwaardige bestemming te geven. Dit doen we door er met de beste technologieën nieuwe producten van te maken in onze Europese productiefaciliteiten.

Nummer 1 in Europa

Met 94,5 miljard euro in 2019 is Nederland de grootste landbouwproducent en -exporteur van Europa en de tweede grootste van de wereld. Daarmee produceren wij naast mooie producten ook veel organische afvalstromen. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Perpetual Next breidt deze leidende rol vanuit Nederland uit door onbenutte organische afvalstromen om te zetten naar hoogwaardige producten. Het is niet alleen een kans voor Nederland en Europa, we gaan ook meteen onnodige import of het gebruik van fossiele grondstoffen tegen.

Wij hebben vanuit Nederland een verantwoordelijkheid

Martijn van Rheenen, CEO

Wat wij doen

Afval

Organische reststromen

Jouw afval is onze grondstof. Het is onze visie om de oneindige stroom van regionaal organisch laagwaardig afval te (her)gebruiken als grondstof voor een mooi hoogwaardig product. Het betreft afval- en reststromen uit akkerbouw, veeteelt en houtproductie. Wij zoeken zo duurzaam mogelijke gecertificeerde, organische reststromen. Daarom zijn wij bijvoorbeeld tegen ontbossing of het importeren van hoogwaardig hout uit overzeese gebieden om het hier veel te laagwaardig te gebruiken, voor bijvoorbeeld enkel elektriciteitsproductie.

Productie

Opwaarderen van reststromen

Wij nemen zo laagwaardig mogelijk regionaal, organisch afval, dat we opwaarderen met onze productiefaciliteiten & technologie, tot een zo hoogwaardig mogelijke duurzame grondstof. We werken daarbij voortdurend aan het verbeteren en vernieuwen van onze opwaarderingstechnologieën en -processen. Onze vergisters, boilers en reactoren zijn gericht op maximale efficiëntie en kwaliteit met een minimale uitstoot en belasting voor de omgeving. Wil je meer weten over onze productiefaciliteiten? Kijk op Primco.nl en Baltania.ee

Product

Hoogwaardige producten

Van organisch afval maken we in Europa onder meer biogas en proceswarmte voor diverse industrieën. Tevens produceren we hoogwaardige koolstof, gemaakt van cellulose afval- en reststromen, met oneindige toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan de landbouw of op sportvelden, waar ons hoogwaardige koolstof gebruikt kan worden als grondveredelaar. Perpetual Next gaat altijd op zoek naar het meest hoogwaardige product. Daarom werken we samen met de chemische industrie om onze grondstoffen uiteindelijk een tweede leven te geven bij de productie van bijvoorbeeld bio-plastic.

Een oneindige missie

Geen verspilling van organisch afval in Europa, door alle organische afval- en reststromen een hoogwaardige bestemming te geven. Dat is de oneindige missie van Perpetual Next.

Waarom? Omdat we bijdragen aan de transitie naar het meer verantwoord benutten van de bovengrondse grondstoffen. Het voorkomen van vervuiling en verspilling is daarbij essentieel.

Onze ambitie

Perpetual Next heeft een centrale vestiging in Amsterdam en is momenteel actief in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Polen en Estland. Onze ambitie is om in 2030 Europees markleider te zijn in het opwaarderen van organische afval- en reststromen. We gaan de komende jaren eerst opschalen vanuit onze bestaande markten en productiefaciliteiten, zoals onze Primco vestigingen en Baltania. Daar bedienen wij een vitale infrastructuur die niet gestopt mag worden.

Onze ambities voor 2030 en de verdere toekomst zijn wereldwijd, maar die realiseren we door nu juist in regio’s acquisitie en ontwikkelbeleid te voeren waarin wij al actief zijn. Dat maakt ons beter bestand tegen COVID-19. Vooral ook omdat we daarbij zorgen dat onze operaties ook logistiek op afstand zijn te bedienen vanuit een lock-down situatie. Productie, bouw en acquisities lopen bij ons ook nu gewoon door.

Meer weten over Perpetual Next?