Perpetual Next oplossingen

Oplossingen

Ons aanbod voor uw route naar Net Zero

Het is onze missie om de maakindustrie te ondersteunen in de transformatie naar Net Zero. Dit doen wij met Perpetual Carbon, Perpetual Gas en onze C-Vertr carbonisatie technologie.

Perpetual Carbon, onze biocoal en biochar, heeft vergelijkbare eigenschappen als fossiele kolen. Onze hoogwaardige koolstof kan fossiele kolen gedeeltelijk of volledig vervangen in diverse industrieën en toepassingen.

Perpetual Gas, ons groen gas, heeft dezelfde eigenschappen als fossiel aardgas en kan als substitituut direct in het aardgasnetwerk worden geïnjecteerd.

C-Vertr carbonisatie technologie, een unieke carbon converter technologie die in een thermochemische conversie organische residuen converteert naar een hoogwaardig product in een zuurstofvrije omgeving.

Onze oplossingen

Perpetual Next - Perpetual Carbon biochar powder

Perpetual Carbon

Biocoal

Onze biocoal is een hernieuwbaar koolstofproduct, welke wordt ontwikkeld en geproduceerd uit duurzaam gewonnen organische reststromen. Het bevat minder verontreinigende stoffen dan fossiele koolstofbronnen en kan direct worden gebruikt zonder CAPEX-intensieve aanpassingen van de productie-eenheid. Onze hoogwaardige koolstof kan steenkool in de maakindustrie gedeeltelijk of volledig vervangen. 

Perpetual Next - Biogas

Perpetual Gas

Groen gas

Perpetual Next zet zich in voor een circulaire economie die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen. Met onze technologieën werken we organische reststromen op tot duurzame gassen, zoals biogas, syngas en groen gas. Groen gas heeft dezelfde samenstelling als aardgas en kan direct worden geïnjecteerd in het bestaande aardgasnetwerk. 

Perpetual Next - Carbonisation technology

Carbonisatie technologie

C-Vertr

Carbonisatie is de thermochemische omzetting van biomassa in een zuurstofarme omgeving. Het genereert een vast materiaal met een verhoogde energiedichtheid en koolstofgehalte. De technologie van Perpetual Next (C-Vertr) maakt gebruik van indirect verwarmde reactortechnologieën voor carbonisatie. De grondstof wordt verwarmd tot temperaturen tussen 270ºC en 450ºC. Het verkregen product is een duurzaam vast materiaal (biocoal) dat vergelijkbare eigenschappen heeft als fossiele koolstof. Het kan daarom industrieën helpen fossielvrij te worden en de ecologische footprintvan industriële processen te verbeteren zonder tijdrovende, kapitaalintensieve investeringen in infrastructuur.

Wij verleggen de grenzen van wat mogelijk is

Wij verwerken organische residuen tot de hoogst mogelijke toepassing