Belangrijke stap naar grootschalige biomethanol productie bij Baltania

27 maart 2024

TSI en Perpetual Next tekenen overeenkomst voor de bouw van ’s werelds grootste carbonisatiereactoren.

Perpetual Next en het Amerikaanse TSI hebben een overeenkomst getekend voor de productie van ’s werelds grootste carbonisatiereactoren, die de productie van biocarbon (biokoolstof) per reactor zal verviervoudigen. De eerste twee XXL reactoren worden gebouwd door TSI en gecombineerd met Perpetual Next’s kennis en knowhow en hebben een totale jaarlijkse capaciteit van 160 duizend ton (dat is 160 miljoen kilo!). Deze nieuwe grotere reactor werd inmiddels uitvoerig door TSI getest en kan nu worden geïmplementeerd voor de uitbreiding van de Perpetual Next productiefaciliteit Baltania. Hiermee is tevens een belangrijke stap gezet naar grootschalige productie van biomethanol. De overeenkomst met TSI ziet op een totaal van acht reactoren, die naast verdere uitbreiding van Baltania worden voorzien voor de biomethanolprojecten van Perpetual Next in Europa en de VS.

Biomethanol kan dienen als grondstof voor de productie van chemicaliën die momenteel allemaal uit olie en gas gewonnen worden. Met de productie van biomethanol, op basis van haar biokoolstof, helpt Perpetual Next de chemische industrie verder te verduurzamen. Ook ziet Perpetual Next een groeiende vraag naar biomethanol vanuit de maritieme sector. Het streven is dat de biomethanol productiefaciliteit in 2027 in gebruik genomen zal worden met een jaarlijkse productiecapaciteit van 220.000 ton biomethanol.

Over TSI

TSI is al meer dan 30 jaar actief als technologieproducent voor de houtverwerkende industrie en geen onbekende van Perpetual Next. Op de productielocatie in Baltania is een grote drooginstallatie van TSI in gebruik. Perpetual Next en TSI werken inmiddels ruim vijf jaar succesvol samen.

Biomethanol blauwdruk

Momenteel bezit en exploiteert Perpetual Next een biocarbonfabriek in Estland. Op het omvangrijke bouwperceel van 250.000 m2, dat in eigendom is van Perpetual Next, zal de uitbreiding van de biomethanolfabriek worden ontwikkeld. Biomethanol wordt geproduceerd via vergassing van biocarbon. Perpetual Next zal na uitbreiding van de huidige productie in Estland de biocarbon ook gaan leveren aan de biomethanolfabriek op dezelfde locatie. Met het realiseren van de biomethanol productiefaciliteit met een jaarlijkse productiecapaciteit van 220.000 ton biomethanol, is een projectfinaniering gemoeid van 450 miljoen euro. De eerste afnemers van de biomethanol hebben zich reeds gemeld. Het project met werknaam ‘Baltanor’ volgt dezelfde blauwdruk die Perpetual Next momenteel gebruikt voor de ontwikkeling van Deltator/Deltanor, de productiefaciliteit voor biocarbon en biomethanol op één locatie in Delfzijl (NL).

Erik Huis, CEO Perpetual Next Biocarbon: “Zoals we in onze eerdere aankondiging op 7 december al kenbaar hebben gemaakt, spelen wij met Baltanor in op de groeiende vraag naar biomethanol vanuit de chemische industrie en de maritieme sector. Met de uitbreiding van de capaciteit die we samen met TSI gaan realiseren, zijn we in staat om een enorm groot productievolume te realiseren waarmee we in één klap een grote speler worden in de markt van biomethanol. Dit is een belangrijke stap in onze missie om op volume biocommodities te produceren en te verhandelen.”

Over het biomethanol productieproces van Perpetual Next

Perpetual Next produceert biokoolstof uit houtachtige afvalstromen, op basis van carbonisatietechnologie. Op basis van het thermochemische carbonisatieproces wordt organisch houtafval omgezet in hoogwaardige koolstof met toepassingen voor de staal, cement- en chemische industrie. Biokoolstof kan ook worden gebruikt als grondstof voor een vergassingsproces. Vergassing is een beproefde technologie die op koolstof gebaseerde grondstoffen zoals steenkool, en nu dus ook biokoolstof, omzet in synthesegas (kortweg syngas), dat als biocommodity aan verschillende industrieën kan worden geleverd. Het syngas kan ook worden omgezet in biomethanol of andere vloeibare of gasvormige grond- en brandstoffen.

Vraag naar biomethanol stijgt

In juli 2023 heeft de IMO (United Nations - International Maritime Organization) de IMO-strategie ter vermindering van broeikas-gassen door schepen aangenomen. Dit heeft inmiddels geleid tot een wereldwijde orderportefeuille van meer dan 100 schepen die op biomethanol varen. In combinatie met de groeiende vraag naar biomethanol vanuit de chemische sector zal de vraag naar biomethanol naar verwachting stijgen van ongeveer 120 miljoen euro in 2022 tot 2 miljard euro in 2031. De toekomstige vraag is veel groter dan de huidige productiecapaciteit en het is duidelijk dat de productiecapaciteit voor de grondstof biomethanol snel moet worden opgeschaald.

Uitbreiden naar VS

Perpetual Next breidt momenteel ook uit in de VS met een onlangs aangekondigde joint venture met een groot mondiaal mijnbouwbedrijf en een toonaangevende leverancier van houtachtige afvalstromen. Deze joint venture heeft tot doel de komende vijf jaar biocarbon productiefaciliteiten op drie locaties in de VS in gebruik te nemen. Perpetual Next is van plan om in de slipstream van deze joint venture de productie van biomethanol uit te breiden naar de VS en Canada en onderzoekt momenteel potentiële locaties.