Persbericht: Perpetual Next haalt 320 miljoen euro aan nieuw kapitaal op in Serie A-financieringsronde

15 juni 2022

Amsterdam, 15 juni 2022 - Perpetual Next, het Nederlandse klimaattechnologiebedrijf dat organische afvalstromen opwaardeert tot hernieuwbare grondstoffen zoals biocoal, biochar en groen gas, heeft in een Series A-financieringsronde €320 miljoen aan nieuw aandelenkapitaal verworven. Het bedrijf zal het kapitaal gebruiken voor technologieacquisities en projecten gericht op carbon removal: het opslaan van koolstof in producten die anders als CO2 in de atmosfeer terecht zouden komen. Het aandelenkapitaal van Perpetual Next is afkomstig van meerderheidsaandeelhouder en investeerder Momentum Capital; de omzetting van leningen in aandelenkapitaal; en de uitgifte van aandelen aan nieuwe investeerders. De 320 miljoen euro aan Series A-aandelen zijn door derden verworven. De rest van het geplaatste aandelenkapitaal van 667 miljoen euro is in handen van Momentum Capital.

Toonaangevende torrefactie-technologie

Perpetual Next is in 2019 opgericht door Momentum Capital door de fusie van portfoliobedrijven die al jaren actief waren in klimaattechnologie. De productiefaciliteiten van de bedrijven bevinden zich in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Estland. In 2021 is Perpetual Next met de overname van het Belgische TorrCoal gestart met een acquisitieprogramma dat verschillende toonaangevende torrefactietechnologieën combineert. Voor de komende periode zijn meerdere overnames gepland.

Groen gas in Delfzijl

In februari van dit jaar heeft Perpetual Next een joint venture opgericht met Gasunie om de bouw van een productiefaciliteit voor groen gas - als alternatief voor fossiel aardgas - in Delfzijl mogelijk te maken. Besluitvorming over de definitieve investering in dit groen gas project staat gepland voor later dit jaar, waarna de bouw van start kan gaan. Daarna zal de technologie verder worden opgeschaald in een soortgelijke installatie met aanzienlijke capaciteitsverhoging, waarbij Perpetual Next de rol van producent op zich zal nemen.

Verwachte groei

Door grootschalige aankoopcontracten voor Perpetual Carbon (zoals met staalproducent ArcelorMittal) en de bouw van nieuwe productiefaciliteiten zal de jaaromzet van Perpetual Next naar verwachting groeien tot 250 miljoen euro in 2025, met een verwachte EBITDA van 80 miljoen euro.

Niels Wage, CEO van Perpetual Next: "Deze financieringsronde voorziet Perpetual Next van twee cruciale troeven: het vertrouwen van belangrijke investeerders in onze strategie, en het kapitaal om de volgende stappen in onze groei te zetten. Dit maakt de opschaling mogelijk van onze technologie om de koolstofwaarde van afvalstromen te oogsten door ze om te zetten in alternatieven voor fossiele grondstoffen. De vraag hiernaar is groot, want de hele wereld wil duurzamer produceren. Nu kunnen we serieus investeren in capaciteit om aan deze vraag te voldoen."

-----

Over Perpetual Next

De missie van Perpetual Next is het voorkomen van verdere klimaatverandering door CO₂-uitstoot te verminderen en CO₂ uit de atmosfeer te halen voor haar afnemers. Perpetual Next realiseert dit door organische reststromen te hergebruiken en door deze reststromen met behulp van toonaangevende technologieën op te waarderen tot hoogwaardige grondstoffen en producten en zo bij te dragen aan de circulaire economie. Perpetual Next is georganiseerd in drie divisies: Trading, Conversions en Technologies. Perpetual Next genereert CO₂-rechten met haar activiteiten, die een fundamenteel onderdeel zijn van haar bedrijfsmodel. Perpetual Next heeft haar missie gekoppeld aan de VN Sustainability Development Goals, de ESG-criteria en de EU Green Deal.