Persbericht: ArcelorMittal Gent zet volgende stap naar koolstofneutraal staal door gebruik van circulaire koolstof van Perpetual Next

3 april 2022

AMSTERDAM 13 augustus 2021 - ArcelorMittal Gent heeft een belangrijke stap genomen in haar verduurzamingsbeleid met de keuze voor hoogwaardige hernieuwbare koolstof als grondstof voor haar staalproductieproces. Voor het produceren van staal werd tot op heden met name fossiele steenkool ingezet, onder andere voor het onttrekken van ijzer uit ijzererts.

ArcelorMittal Gent start nu een pilot om hernieuwbare koolstof te gaan gebruiken, dat geldt als hoogwaardige vervanging van een deel van het fossiele steenkoolgebruik. Deze hernieuwbare koolstof wordt door middel van de zogenoemde torrefactietechnologie op een verantwoorde wijze geproduceerd. Deze technologie wordt door de stap van ArcelorMittal wereldwijd voor het eerst toegepast in de staalindustrie. De leverancier van de hoogwaardige koolstof en de IP-eigenaar van de torrefactietechnologie is de Nederlandse onderneming Perpetual Next. De samenwerking start met een eerste levering van 30.000 ton koolstof aan de hoogoven in Gent, opschaalbaar naar 350.000 ton koolstof op jaarbasis.

Noodzaak voor verandering
De mondiale staalproductie in 2020 omvatte 1,86 miljard ton ruwstaal, waarvan 70% werd geproduceerd in hoogovens met behulp van fossiele steenkool. Verwacht wordt dat de vraag naar staal in 2050 zal zijn verdubbeld ten opzichte van het huidige niveau, wat met ongewijzigd beleid kan leiden tot een verdubbeling van de CO2-uitstoot. Dat onderstreept de noodzaak tot verandering: in vergelijking met het gebruik van steenkool wordt er per ton hernieuwbare koolstof 2,5 ton CO2 bespaard.

Torrefactie
Met behulp van de torrefactietechnologie wordt houtachtig groenafval en niet-recyclebaar hout omgezet in een duurzame steenkool met dezelfde eigenschappen als fossiele steenkool. Bij deze technologie worden de grondstoffen via een thermisch raffinageproces omgezet in duurzame koolstof. Zo ontstaat een relatief goedkope hernieuwbare grondstof met hoge energiedichtheid. De gepatenteerde technologie is eigendom van Perpetual Next, die zowel hoogwaardige koolstof levert vanuit haar eigen productiefaciliteiten, als de technologie levert, waaronder de torrefactiereactoren.
 
Op deze manier zou iedere industrie die afhankelijk is van fossiele steenkool over kunnen gaan op hernieuwbare koolstof. Naast de staalindustrie kan men denken aan bijvoorbeeld de cement- en betonindustrie, maar ook aan toepassingen in de CO2 opslag als bodemverbeteraar en meststof.

Manfred Van Vlierberghe (CEO ArcelorMittal België): ‘ArcelorMittal België heeft de ambitie om sneller en verder te gaan dan het Klimaatakkoord van Parijs. We willen niet alleen de carbon footprint in Europa verkleinen, maar ook de waste footprint. Ons staalbedrijf staat aan de basis van de circulaire economie en heeft een stappenplan om koolstof- en afvalneutraal te worden.  We vervangen fossiele koolstof door groene en circulaire koolstof en door groene en circulaire waterstof. We doen dit stap voor stap op een ecologisch en economisch verantwoorde manier. Ons XCarb™-programma is ontworpen om alle koolstof gereduceerde, koolstofarme en koolstofvrije producten en staalproductieactiviteiten van ArcelorMittal, evenals bredere initiatieven en groene innovatieprojecten, samen te brengen in één enkele inspanning die erop gericht is aantoonbare vooruitgang te boeken in de richting van koolstofneutraal staal. De toepassing van de torrefactietechnologie van Perpetual Next past hier perfect in.’

Martijn van Rheenen, CEO Perpetual Next: ‘Met de toepassing van onze technologie voor ArcelorMittal Gent openen we een nieuwe industrie om te helpen verder te verduurzamen. De hernieuwbare koolstof heeft dusdanig hoogwaardige eigenschappen dat deze een gedeeltelijke vervanging biedt voor fossiele steenkool in toepassingen zoals het productieproces van de staalindustrie. Naast het reduceren van de CO2-uitstoot van ArcelorMittal zelf, geeft deze stap de klanten van ArcelorMittal de mogelijkheid om hun zogenoemde scope 3 CO2-emissies te reduceren, in overeenstemming met het EU-programma Fit for 55 zoals dat afgelopen 14 juli is gepresenteerd door Frans Timmermans, Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie’. 

Klik hier als  u meer wilt weten over onze torrefactie technologie
 
Noot voor de redactie:
Over ArcelorMittal & ArcelorMittal België
ArcelorMittal is 's werelds grootste staal- en mijnbouwonderneming, met vestigingen in 60 landen en met primaire staalproductie-installaties in 17 landen. In 2020 had ArcelorMittal een omzet van 53,3 miljard dollar en een ruwstaalproductie van 71,5 miljoen ton, terwijl de ijzerertsproductie 58,0 miljoen ton bereikte.

ArcelorMittal België, met productievestigingen in Gent, Luik, Genk en Geel, is goed voor 5.000 banen. De totale directe en indirecte werkgelegenheid wordt geraamd op 30.000 banen. Het bedrijf produceert staal van hoge kwaliteit voor de meest uiteenlopende toepassingen in de automobielsector en andere industriële sectoren zoals de groene energiesector, de bouw, witgoed, verpakking, enzovoort.

Ons doel is om een betere wereld te helpen bouwen met slimmere staalsoorten. Staal dat wordt gemaakt met behulp van innovatieve processen die minder energie verbruiken, aanzienlijk minder koolstof uitstoten en kosten verlagen. Staal dat schoner, sterker en herbruikbaar is. Staalsoorten voor elektrische voertuigen en hernieuwbare energie-infrastructuur die samenlevingen zullen ondersteunen tijdens hun transformatie in deze eeuw. Met staal in onze kern, onze inventieve mensen en een ondernemerscultuur in het hart, zullen wij de wereld ondersteunen bij het realiseren van die verandering. Dit is wat er volgens ons nodig is om het staalbedrijf van de toekomst te zijn.
 
Contactgegevens ArcelorMittal België
https://belgium.arcelormittal.com/en
contact.belgium@arcelormittal.com
Jan Cornelis, Country Manager
jan.cornelis{at}arcelormittal.com | +32 9 347 35 72 +32 499 599 394
 
Over Perpetual Next
De missie van Perpetual Next is om verdere klimaatverandering te voorkomen door de reductie van CO2 uitstoot en de opvang en opslag van CO2 voor haar klanten. Perpetual Next realiseert dit door verspilling te voorkomen en organische reststromen op te waarderen naar hoogwaardige grondstoffen en producten met behulp van vooraanstaande technologie. Georganiseerd in drie divisies: Trading, Conversions en Technologies. Voor de opslag van CO2 voert Perpetual Next een actief herbebossingsbeleid. In 2021 worden in de landen waar Perpetual Next actief is minimaal één miljoen bomen aangeplant ten gunste van herbebossing. Perpetual Next genereert met haar activiteiten CO2 rechten, die fundamenteel onderdeel vormen van haar businessmodel. Perpetual Next heeft haar missie verbonden aan de UN Sustainability Development Goals, de ESG-criteria en de EU Green Deal.

Contact details Perpetual Next
www.perpetualnext.com  
info@perpetualnext.com
Joost Oostveen, Corporate Communications
j.oostveen{at}perpetualnext.com | +31(0)6 20 42 44 38