Persbericht: Perpetual Next integreert TorrCoal en vormt de grootste mondiale speler in duurzame technologie om fossiele kolen te vervangen

15 september 2021

Amsterdam, Dilsen-Stokkem, 15 September 2021 – Perpetual Next, wereldleider op het gebied van de zogenoemde torrefactie-technologie en producent van biokoolstof, en torrefactie-technologiespecialist TorrCoal bundelen vanaf vandaag hun krachten. De integratie van TorrCoal binnen Perpetual Next zal de technologische oplossingen uitbreiden die de wereldwijde chemische, staal- en cementindustrie nodig hebben om hun afhankelijkheid van fossiele koolstof voor hun productie te verminderen. De hoogwaardige koolstof zal gebruikt worden voor chemische en productieprocessen en absoluut niet voor het bijstoken in kolengestookte elektriciteitscentrales. 
 
Dankzij deze investering zal Perpetual Next zowel gebruiksklare biokoolstof als verschillende torrefactie-technologieën aan meerdere industrieën kunnen aanbieden. De technologie van TorrCoal zorgt voor een breder aanbod van Perpetual Next aan haar klanten wat betreft grondstof voor de productie van duurzame biokoolstof, waaronder laagwaardige afvalstromen, zoals sloophout en plastic houdend afval.
 
Torrefactie: Hernieuwbare koolstof maken uit laagwaardige afvalstromen
Bij torrefactie worden afvalstromen via een thermisch raffinageproces omgezet in biokoolstof en biokolen. Hierdoor ontstaat een betaalbare hernieuwbare grondstof met een hoge energiedichtheid en koolstofinhoud, waarmee vele toepassingen mogelijk zijn en fossiele kool vervangen kan worden.
 
In het verleden zijn er tientallen bedrijven bezig geweest om deze veelbelovende torrefactie-technologie onder de knie te krijgen. Velen van hen hebben het niet gered. Perpetual Next en TorrCoal wel. Gezamenlijk bundelen ze nu decennia aan ervaring van zeer gespecialiseerde teams. Alhoewel ze zich gericht hebben op torrefactie, hebben beide ondernemingen een ander proces ontwikkeld om de techniek te beheersen.
 
Hoogwaardige toepassingen voor laagwaardige afvalstromen
TorrCoal heeft zich erop gericht om sloophout en recyclebaar plastic houdend afval als grondstof te gebruiken, zoals we dat kennen van afvalscheidingsstations en milieustraten (containerparken). TorrCoal weet dat om te zetten in hoogwaardige koolstof en deze in poedervorm te leveren aan onder andere de biochemische en staalindustrie. Zodat deze bedrijven hun fossiele koolgebruik aanzienlijk kunnen terugdringen. Perpetual Next is in staat om afvalstromen uit houtproductie op te waarderen naar hoogwaardige koolstof. Bovendien is zij erin geslaagd om op industriële schaal te produceren. Het bedrijf beschikt over twee volwaardige productiefaciliteiten in Europa en met de integratie van TorrCoal komt daar een derde bij. Het torrefactie-proces zelf is een schoon proces; de productie van koolstof vindt plaats in een gesloten omgeving, waaraan geen energie aan toegevoegd dient te worden. Zowel Perpetual Next als TorrCoal beleveren op dit moment al hoogwaardige koolstof aan ‘s werelds grootste staalproducent ArcelorMittal, voor het staalproductieproces om ijzer uit ijzererts te onttrekken. Doel is om deze en andere afnemers toegang te geven tot meer laagwaardige afvalstromen voor hoogwaardige koolstof.
 
‘Reversed mining’ ter voorkoming van klimaatverandering
Rob Melk, CEO TorrCoal: ‘Eén ding is zeker: de koolstof die wij produceren is zo hoogwaardig, dat deze uitsluitend toegepast kan worden in biochemische processen en productieprocessen waarin koolstofatomen onmisbaar zijn. De toepassingen daarin zijn onbeperkt en als onderdeel van Perpetual Next hebben we een nog grotere slagkracht om daaraan te kunnen voldoen. Laten we duidelijk zijn, we willen het dus niet gebruiken om te verbranden voor bijvoorbeeld laagwaardige toepassingen zoals elektriciteitsopwekking.’
 
Martijn van Rheenen, CEO Perpetual Next: ‘De industrie en de wereld hebben dit nodig. Daarom zijn we blij dat we met TorrCoal de handen ineenslaan. Want om écht verdere klimaatverandering te voorkomen, zullen we niet alleen minder CO2 moeten uitstoten, maar ook CO2 uit de atmosfeer moeten onttrekken. Dat noemen we ‘reversed mining’. In plaats van fossiele steenkool uit de bodem te halen en door verbranding CO2 toe te voegen aan de atmosfeer, kunnen we met onze technologieën CO2 vasthouden en opslaan in producten en onze bodem, om daarmee CO2 uit de atmosfeer te houden. Daarom richten we ons uitsluitend op ondernemingen die koolstofatomen nodig hebben voor hun productieproces. Denk daarbij aan de biochemische industrie, staalproductie of bijvoorbeeld de agrarische sector voor bodemverrijking en CO2-opslag. Het is overigens een illusie om te denken dat we alle fossiele steenkoolgebruik hiermee kunnen vervangen. Daarvoor zijn er eenvoudigweg niet genoeg verantwoorde afvalstromen.’
 
Wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve grondstoffen
Naast deze technologieën investeert Perpetual Next stevig in onderzoek naar het gebruik van alternatieve grondstoffen zoals bagasse (suikerrietresidu) en andere grassoorten. Daartoe werkt het bedrijf samen met de Wageningen University & Research aan een onderzoeksprogramma naar meer dan 20 soorten grondstof, en koopt het actief technologieën in over de hele wereld. Perpetual Next constateert een sterk toenemende vraag vanuit diverse industrieën naar torrefactie-lijnen op locatie, die biokoolstof produceren uit laagwaardige afvalbronnen.
 
Van Rheenen: ‘De strijd om hoogwaardige biokoolstof is begonnen. Deze strijd gaat niet alleen over de economie: welke industrieën kunnen zich de beperkte hoeveelheid beschikbare hernieuwbare koolstof veroorloven? Maar ook over ethiek: welke industrieën moeten het recht hebben om deze schaarse biokoolstof te gebruiken? Onze technologieën zullen industrieën helpen die strijd te winnen door hen in staat te stellen laagwaardige afvalstromen te gebruiken voor hun hoogwaardige duurzame producten.’
 
Martijn Dekker (CTO Perpetual Next): ‘De integratie van TorrCoal verschaft Perpetual Next de bijkomende ervaring en technologie om onze leiderspositie uit te bouwen. Er is een gecombineerde ervaring van vele decennia en grote synergiën tussen de teams van specialisten. De verzoeken die wij ontvangen van de staal-, cement- en chemische industrie konden in bepaalde mate door onze eigen technologie worden gedekt. De aanvullende TorrCoal-technologie stelt ons in staat een nog breder scala van oplossingen aan te bieden in de zoektocht naar duurzame koolstof.’
 
Perpetual Next en TorrCoal integratie
Voorlopig zullen beide ondernemingen onder hun eigen naam actief blijven in de markt. Na de afronding van de integratie zal TorrCoal formeel onderdeel uitmaken van de Perpetual Next onderneming. Over het bedrag dat gemoeid is met deze specifieke integratie van TorrCoal worden geen mededelingen gedaan.
 
Acquisities en R&D-investeringen als speerpunt van de groeistrategie
Voor Perpetual Next is de integratie van TorrCoal een belangrijk onderdeel van een investeringsprogramma om verschillende torrefactie-technologieën te ontwikkelen, te verwerven en te integreren. De investering zal alleen al in 2021 meer dan 200 miljoen euro bedragen. Het bedrijf heeft investeringsbank Jefferies in de arm genomen om de financieringsbehoeften mede te helpen vervullen en de wereldwijde groeikansen te realiseren. Het voornaamste doel is het ontsluiten van een reeks laagwaardige afvalstromen en bijbehorende technologieën voor diverse industrieën. Perpetual Next zal haar getorreficeerde biokoolstof nadrukkelijk niet leveren voor gebruik in kolengestookte elektriciteitscentrales, wat zij beschouwt als een verspilling van hoogwaardige koolstofvoorraden.
 
============================= 

Over Perpetual Next
De missie van Perpetual Next bestaat erin verdere klimaatverandering te voorkomen door de reductie van CO2-uitstoot en de opvang en opslag van CO2 voor haar klanten. Perpetual Next realiseert dit door afval te voorkomen en organische afvalstromen met behulp van toonaangevende technologieën op te waarderen tot hoogwaardige grondstoffen en producten. Perpetual Next is georganiseerd in drie divisies: Trading, Conversions en Technologies. Voor de opslag van CO2 voert Perpetual Next een actief herbebossingsbeleid. Perpetual Next genereert met haar activiteiten CO2-rechten, die fundamenteel onderdeel vormen van haar bedrijfsmodel. Perpetual Next heeft haar missie verbonden aan de UN Sustainability Development Goals, de ESG-criteria en de EU Green Deal.
 
Contactgegevens Perpetual Next
www.perpetualnext.com  
info@perpetualnext.com 
Joost Oostveen, Corporate Communications: j.oostveen@perpetualnext.com | +31(0)6 20 42 44 38
 
 
Over TorrCoal
TorrCoal gelooft sterk in de kracht van biokoolstof. Een schone en consistente kwaliteitskoolstof voor hoogwaardige productieprocessen. TorrCoal ontwikkelt haar torrefactie-technologie reeds sinds 2005, waarbij de focus aanvankelijk lag opconversie van organische afvalstromen tot hernieuwbare biokool. Vanaf dat moment is de TorrCoal-technologie voortdurend verbeterd en geoptimaliseerd in termen van efficiëntie, consistentie, betrouwbaarheid en ecologische voetafdruk. Tot op heden is TorrCoal een van de weinige bedrijven ter wereld die een consistent torrefactie-proces voor organische reststromen van hoge kwaliteit op commerciële schaal heeft weten te realiseren.
 
Contactgegevens TorrCoal
www.torrcoal.com
info@torrcoal.nl
Rob Melk, CEO Invertr Investments & Director TorrCoal: r.melk@invertr.nl | +31(0)653864958
 
 
Relevant eerder persbericht
https://perpetualnext.com/actueel/persbericht-arcelormittal-gent-zet-volgende-stap-naar-koolstofneutraal-staal-door-gebruik-van-circulaire-koolstof-van-perpetual-next/