Perpetual Next - Carbonisation technology

Carbonisatie technologie

We believe in the power of carbonisation solutions

Perpetual Next gelooft heilig in carbonisatie: een proces om renewable carbon te produceren uit bio-reststoffen zoals bosbouw residuen, sloophout, enz. Een technologie welke we hebben geperfectioneerd in onze unieke carbon converter technologie: C-Vertr. Dit is een proces van thermochemische conversie van organisch afval in een zuurstofarme omgeving.

Onze carbonisatie technologie helpt industrieën om fossielvrij te worden en de CO₂-voetafdruk van industriële processen te verbeteren zonder tijdrovende, kapitaalintensieve investeringen in infrastructuur.

Perpetual C-Vertr

Onze Perpetual C-Vertr-reactor is een Perpetual Carbon-converter. Het verwarmt de grondstof met het syngas dat het proces genereert in een gesloten kringloop. Het materiaal wordt door de reactor geleid en geleidelijk gedroogd en vervolgens gecarboniseerd in een anaerobe atmosfeer. Onze C-Vertr-reactor scheidt het verbrandingsproces van het carbonisatieproces. Deze scheiding heeft een positief effect op het massarendement (massastroom uit/massastroom in), en daarmee op de financiële performance van het proces. Door deze stromen gescheiden te houden ontstaat een controleerbaar en homogeen verkolingsproces. Dit proces is stabiel om continu te draaien en is inherent veilig.

Onze C-Vertr-reactor kan worden geïntegreerd in verschillende soorten industrieën en plant layouts. Met verschillende footprints. Wij bieden een kleinere C-Vertr V4 installatie aan van 12 x 8 x 5 meter (LxBxH) en een grotere C-Vertr R2 installatie van 35 x 15 x 12 meter (LxBxH). Extra ruimte voor bedieningspanelen, MCC en bouwtoegang is ook vereist en is locatie- en gebouwafhankelijk.

De ontwerpcapaciteit is 5.000-15.000 ton, of 20.000-30.000 ton, afhankelijk van grondstof en productkwaliteit.

Veel bedrijven hebben geëxperimenteerd met het verhitten van organische residuen in een zuurstofarme omgeving, maar slechts weinigen hebben carbonisatie zo onder de knie dat het consistent, efficiënt, kwalitatief hoogstaand en veilig is.

C-Vertr in Dilsen-Stokkem en Vägari

Koolstof conversieproces

Een C-Vertr carbonisatielijn maakt deel uit van drie processtappen van een plant-oplossing:

1. Feedstock voorbewerking

Een organische residue stroom: zoals houtsnippers van takken en afvalhout, die worden gedroogd in een industriële droger. De meest waarschijnlijke zijn een drum dryer of een moving-belt dryer.

2. Primaire C-Vertr carbonisatie

In een zuurstofarme omgeving worden de gedroogde organische residuen verwarmd. Vluchtige componenten uit de organische residuen komen vrij en geleidelijk wordt het materiaal zwart en wordt het biochar. Afhankelijk van de procestijd wordt het materiaal min of meer gecarboniseerd en bevat het een hoger of lager percentage koolstof. De Perpetual Carbon wordt vervolgens afgekoeld en naar de volgende stap getransporteerd.

3. Perpetual Carbon nabewerking

De Perpetual Carbon is gemalen, verdicht en kan worden gepelletiseerd tot cilindrische pellets van 6 mm of een alternatieve verdichtingsvorm die gemakkelijk kan worden getransporteerd en opgeslagen.

Perpetual Next - Flow chart

Van grondstof tot biocarbon

De grondstoffen worden indirect verwarmd in de reactor, waarbij het rookgas afkomstig is van de verbranding van het syngas. Het syngas wordt tijdens het proces zelf gegenereerd in een gesloten cyclus. De grondstof wordt over de lengte van de reactor getransporteerd en geleidelijk gedroogd tot het kurkdroog is. Vervolgens wordt het gecarboniseerd (een thermochemisch behandelingsproces) onder atmosferische druk zonder zuurstof. Door carbonisatie kan een grote verscheidenheid aan ruwe organische reststromen worden opgewerkt tot een homogene bron van biokoolstof. Het eindproduct is het vaste, droge, zwartgeblakerde materiaal dat biocoal of biochar wordt genoemd.

Grafiek: Energie en koolstofgehalte als functie van carbonisatietemperaturen. De metingen die in de grafiek zichtbaar zijn, zijn gedaan in het bereik van 265 tot 450 graden.

Perpetual Next - graph Energy and carbon content as function of torrefaction temperatures (265-450 degrees)

C-Vertr: input en output

Input

Carbonisatietechnologie is het meest ecologisch duurzaam wanneer deze wordt gebruikt om tertiaire biomassastromen of afvalstromen te verwerken.

Tertiaire grondstofstromen zijn reststromen die overblijven na gebruik of consumptie van een product, bijvoorbeeld sloophout en afvalhout.
Niet-recyclebare afvalstromen zijn een mix van niet-recyclebaar afval, met elementen van kunststof, textiel, hout of papier, die het resultaat is van het verwerken van die afvalstromen tot een niveau van kleinere elementen met een hogere calorische waarde.

OUTPUT
Met de C-Vertr kunt u deze normaal gesproken ongeschikte grondstof gebruiken als schone warmtevoorziening voor uw installaties. En als fossiele koolstofvervanger in het algemeen of als carbon sink. Voor veel producten zoals staal, cement, asfalt en isolatiematerialen kan biocoal gebruikt worden voor procesverwarming.

Bekijk onze biocoal en biochar sectie voor meer informatie.

Perpetual Next - Carbonisation technology advantages

Kenmerken en voordelen van onze C-Vertr R carbonisatietechnologie

Onder deze omstandigheden wordt de taaie vezelstructuur van de biomassagrondstof grotendeels vernietigd door de afbraak van hemicellulose en cellulosemoleculen. Bovendien komen er gassen vrij die worden gebruikt om het proces van brandstof te voorzien, wat resulteert in een zeer energiezuinig systeem.

Functies Voordelen
Reactor die indirect wordt verwarmd en thermisch zelfvoorzienend is Optimale, energiezuinige warmteoverdracht met maximale veiligheid
Hoge continue doorvoer Energiezuinig en optimale integratiemogelijkheden voor uw installatie
Innovatieve carbonisatietechnologie op basis van hergebruikte conveyor reactor technologie Betrouwbare technologie met hoge beschikbaarheid en weinig onderhoud
Modulair compact ontwerp Schaalbaar naar meerdere carbonisatielijnen, waardoor de procesrisico's worden beheerst
Reactor met 4 gescheiden heat zones Optimale conversie en nauwkeurige regeling van de verhouding van vaste stoffen en gassen, waardoor een betrouwbare kwaliteit van de productuitvoer mogelijk is
Geïntegreerde naverbrandingskamer (oxidiser) om het procesgas te verbranden Zelfvoorzienend proces, waarvoor geen externe energiebronnen nodig zijn
Uitlaatreinigingssysteem om veilige emissies te garanderen Mogelijkheid om gerecycled hout van lage kwaliteit te verwerken
Invoer van verschillende soorten en maten grondstof mogelijk Minimaal risico op grondstoftekorten en kostenstijgingen
Zeer betrokken support team met tot 20 jaar carbonisatie- en meer dan 12 jaar operationele ervaring in Dilsen-Stokkem (België) en Vägari (Estland) Beschikbaar voor u: de experts op het gebied van carbonisatie van Perpetual Next en ons netwerk van partners, om uw bedrijf te decarboniseren, op te schalen en impact te maken voor 'a beautiful new industry'

Technical papers

This section contains a selection of our most relevant technical papers in the field of carbonisation for this segment application. These technical papers are mostly papers from our own Perpetual Next experts.

For all our technical papers, please visit our Knowledge page.

Perpetual Next - Shortlist of converted & analysed feedstocks

Perpetual Next shortlist of converted & analysed feedstocks

Tabel

At Perpetual Next, we continue to analyse different types of feedstocks, options from different feedstock baskets, with different properties. All feedstocks have their advantages, it all depends on which bias you look at an opportunity. This document is the shortlist of feedstocks we have looked at so far in more detail.

Perpetual Next - Technical paper - Carbonisation of Solid Recovered Fuel (SRF) on industrial scale

Carbonisation of Solid Recovered Fuel (SRF) on industrial scale

Period 2011-2013

Solid recovered Fuel (SRF) is a fluff material obtained from non-hazardous domestic and industrial waste. This waste has been made smaller, dried and inerts, ferro and non ferro has been removed as good as possible. Also...

Perpetual Next - Technical paper - Pelletizing biocoal

Pelletizing biocoal

Producing optimal pellet quality with minimal energy consumption & wear on parts

To store and to transport carbonised material safe and at lower costs users request to densify this material by pelletizing. However it has become clear, that this densification process is rather critical and expensive...

Perpetual Next - Technical paper - Feedstock for carbonisation process

Biomass containing material as feedstock for the carbonisation process

An overview of different kind of feedstock in the carbonisation process

Different kind of biomass containing feedstocks have been tested by Perpetual Next Dilsen-Stokkem: mixed woodchips, acacia wood, eucalyptus wood, used untreated pine/spruce wood, treated used mixed wood, blends of...

Perpetual Next - Technical paper - Flue gas cleaning during the carbonisation process

Flue gas cleaning during the carbonisation process of low value biomass containing residual flows

Considerations for the method chosen and description of the flue gas cleaning installation

When using low value biomass containing residual flows as feedstock for the carbonisation process the increased chlorine and sulphur content of these flows will be partly present in the process...

Meer weten?