Industrieën

Wij verduurzamen de maakindustrie

De geschiedenis van mens en materiaal kan niet los van elkaar gezien worden. We kunnen ons leven niet meer voorstellen zonder de staal-, cement- en chemische industrie en utilities, evenals de bouw- en landbouwsector. Zonder één van deze industrieën zou ons leven fundamenteel anders zijn.

In het jaar 2020 was het gecombineerde gewicht van al onze door de mens gemaakte materialen voor het eerst groter dan het gewicht van alle biomassa op aarde: een onvoorstelbare 1.154 gigaton (bron: correspondent).

Je kunt je voorstellen welke impact dit had op het veranderende klimaat. Om dit tegen te gaan, zetten we ons in om industrieën te helpen bij hun overgang naar circulaire en fossielvrije productiemethoden. Volgens ons is dit de enige manier waarop onze industrie onze groeiende wereldbevolking kan blijven voorzien van alles wat ze nodig heeft, zonder ooit nog schade toe te brengen aan het leven op aarde.

Onze missie is om de zware industrie te ondersteunen bij haar transformatie naar Net Zero. Dit doen we met onze carbonisatietechnologieën, hernieuwbare koolstofproducten en groen gas.

Perpetual Carbon, onze handelsmerknaam voor onze hernieuwbare koolstofproducten (biocoal en biochar), heeft dezelfde eigenschappen als fossiele steenkool. Onze hoogwaardige koolstof kan steenkool in verschillende industrieën en toepassingen geheel of gedeeltelijk vervangen. Op deze manier hoeven industrieën geen nieuwe koolstof te ontginnen en in onze atmosfeer te brengen.

Perpetual Gas, de handelsnaam voor ons groen gas, heeft dezelfde eigenschappen als fossiel aardgas en kan als vervanger rechtstreeks in het aardgasnet worden geïnjecteerd.

Voor deze industrieën hebben we oplossingen om het gebruik van fossiele koolstof (brandstoffen en grondstoffen) te verminderen. Wij bouwen carbonisatie-oplossingen op maat voor de Staalindustrie en Cementindustrie. Ontdek hieronder hoe we u kunnen helpen koolstofuitstoot in uw branche te verminderen en u te ondersteunen om snel op te schalen en impact te maken voor een duurzame toekomst.

We werken samen met onze partners in meerdere groene decentrale oplossingen. Enkele van deze conversie-oplossingen zijn te vinden op de pagina Utilities.

Tegelijkertijd werken we met onze in-house technologie & kennis in combinatie met ons netwerk van partners aan de oplossingen van morgen voor de Chemische industrie.

We zijn vastbesloten om een impact te maken op het gebied van carbon removal door middel van ons reverse mining programma. We kunnen Net Zero niet bereiken zonder koolstofverwijdering. We werken samen met de bouw- en agriculturele sector om CO2-credits te genereren, waarmee elke soort industrie Net Zero kan worden.

Een van de belangrijkste manieren om de impact op het milieu te verminderen, is door uw ecologische voetafdruk te verkleinen, en dit begint met het monitoren van de koolstofemissies. Zie infographic hieronder.

Sustainability is a business imperative and should not be considered as a mere component of corporate social responsibility

Plan A - Berlin

GHG-uitstoot (Green House Gas), SCOPE 1, 2 & 3 uitgelegd

De infographic geeft uitleg over emissiescope 1, 2 & 3 (zoals gedefinieerd door het GHG-protocol). Volgens de leidende standaard van het GHG protocol wordt de uitstoot van broeikasgassen van een bedrijf in drie categorieën ingedeeld. Scope 1 en 2 zijn verplicht te rapporteren, terwijl scope 3 vrijwillig is en het moeilijkst te monitoren. Als uw CO₂-boekhouding (carbon accounting) alle drie de scopes omvat, heeft u een concurrentievoordeel op het gebied van duurzaamheid behaald en heeft u de eerste belangrijke stap gezet om uw bedrijf CO₂-neutraal te maken.

Perpetual Next - GHG (Green House Gas) emissions, scope 1, 2 & 3 explained

Wij helpen deze industrieën te vergroenen