Pertual Next - Chemical industry

Chemie

De Net Zero kansen in de chemische industrie

Onze chemische industrie vormt een onmisbare schakel in de productie van verschillende belangrijke producten die onmisbaar zijn in ons dagelijks leven. Van voedsel tot medicijnen tot kunststoffen: chemie speelt een vitale rol in de samenleving.

De chemische industrie kan een van de grootste bijdragers zijn aan CO₂-reductie. Ongeveer 14% van de wereldolieproductie en 8% van het gewonnen aardgas wordt nu in deze industrie gebruikt. Het wordt nu voornamelijk als brandstof gebruikt. Dit houdt in dat het wordt gebruikt als energiebron voor het vervaardigen van producten door grondstoffen te transformeren met chemische processen. En het wordt gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld het noodzakelijke koolstofatoom.

Het opwaarderen van reststoffen is essentieel om te voldoen aan de vraag naar decentrale duurzame producten. Wij hebben verschillende technologieën hiervoor ontwikkeld zoals carbonisatie. Carbonisatie maakt het mogelijk om een zeer homogeen materiaal van constante kwaliteit te produceren, dat wordt gebruikt als grondstof voor chemische processen, zoals bio raffinage. Syngas splitsen in de basisbouwstenen voor toepassingen in de chemische industrie door middel van kraak- en extractieprocessen.

Wil je met ons werken aan een nieuwe industriële revolutie? Het transformeren van de chemische industrie naar een circulaire en fossiel vrije industrie? Neem contact op

Carbonisation will become tomorrow’s most popular working horse for mobilizing bioresidues, fully closing the carbon cycle for our materials, fuels and fertilizer needs

- Marijn Rijkers, Program Director Biobased and Circular Economy at InnoSyn

Perpetual Carbon toepassingen

Werk je met chemische processen? En vertrouwt u op grondstoffen die koolstofrijk zijn? Wij kunnen u in staat stellen circulair en fossielvrij te worden.

Bij de overgang van traditionele emissie-intensieve productie naar Net Zero moeten belangrijke beslissingen worden genomen. We begrijpen de complexiteit van het beoordelen van de opties om uw roadmap naar Net Zero te versnellen. Het introduceren van renewable carbon in uw proces kan een sleutelelement zijn op uw routekaart naar fossielvrije chemische processen.

Onze renewable carbon producten worden ontwikkeld en geproduceerd uit biologische laagwaardige reststromen, zoals sloophout en reststoffen uit de bosbouw en de landbouw. Hout en resten die nergens anders meer voor gebruikt kunnen worden.

Pertual Next - Chemical lab

Perpetual Next - BM2C6 project

Wij nemen deel aan het BM2C6-project. We houden ons bezig met de ontwikkeling van een nieuwe waardeketen van biomassa tot C6-monomeren. Door middel van het BM2C6-project willen wij een unieke waardeketen creëren van verkoolde biomassa (biokoolstof) tot C6-monomeren.

Perpetual Next - BM2C6 project

Voorbeelden van toepassingen

De overgang van biomassa naar C6-monomeren kent veel verschillende processtappen. Dit omvat het testen van toepassingen van alle producten en restproducten. Het begint allemaal met levulinezuur (LA), geproduceerd uit houtachtige biomassa. Levulinezuur wordt erkend als een belangrijke opstap naar het 'groen' maken van een breed scala aan downstream oplossingen. Bovendien zorgt de hoge koolstofopbrengst en energieopbrengst voor een uitstekende duurzaamheid en process economics.

Pertual Next - Gasunie project

Perpetual Gas voor biobased chemicaliën

Perpetual Next produceert syngas (groen gas) door organische reststromen te carboniseren en te vergassen. Groen gas is een CO2-neutraal gas en kan worden geleverd aan chemische bedrijven als bron voor biobased chemicaliën.

Perpetual Next - BM2C6 project

Alternatieven voor fossiele producten

De chemische industrie zoekt naar alternatieven voor fossiele producten om klimaatdoelstellingen te halen. InSciTe draagt bij aan de ontwikkeling van eindproducten en halffabricaten met een kleinere ecologische voetafdruk, zowel in grondstoffen- als in gespecialiseerde toepassingen.

Perpetual Next - BM2C6 project

BM2C6 project

Voorbeeld van een Perpetual Carbon-project

De weg van biomassa naar C6-monomeren kent veel verschillende processtappen. Dit omvat het testen van toepassingen van alle producten en co-producten. Het begint allemaal met levulinezuur (LA), geproduceerd uit houtachtige biomassa. Levulinezuur wordt erkend als een belangrijke opstap naar het 'groen' maken van een breed scala aan stroomafwaartse oplossingen. Bovendien zorgt de hoge koolstofopbrengst en energieopbrengst voor een uitstekende duurzaamheid en proceseconomie.

Waarom Perpetual Carbon/Gas?

  • Reduceer of volledig elimineer het gebruik van aardgas door het te vervangen door groen gas.
  • Vervang fossiele koolstof door hernieuwbare koolstof als grondstof bij de productie van chemische producten.
  • Voldoen aan de veranderende klanteisen en de groeiende vraag naar ‘biobased’ chemische oplossingen.
  • Anticiperen op verdere aanscherping van regelgeving voor CO₂-emissies.
  • Anticiperen op de toenemende vraag van verschillende belanghebbenden naar groenere oplossingen.
Pertual Next - Chemical industry example

Onze carbonisatie technologie

Wij vinden het belangrijk uw proces en uw uitdaging te doorgronden. Dankzij ons toegewijde team van R&D-specialisten verleggen we voortdurend de grenzen van productontwikkeling, die we testen op industriële schaal. We bieden nieuwe oplossingen in de vorm van hernieuwbare carbon producten en hernieuwbare carbon technologieën voor verschillende productieprocessen.

Carbonisatie en vergassing maken de productie mogelijk van een zeer homogeen koolstofproduct van constante kwaliteit, dat wordt gebruikt als grondstof voor chemische processen, zoals bioraffinage, verdere vergassing en pyrolyse.

Meer over onze technologie...

Onze productielocaties

Perpetual Next Vägari

Van organische residuen naar biocoal

In Vägari, Estland, is sinds 2020 een biocoal plant in aanbouw op basis van de C-Vertr V technologie van Perpetual Next. In de plant zullen in totaal acht tot tien reactoren worden geïnstalleerd die 120 kiloton biocoal per jaar kunnen produceren.

Perpetual Next Dilsen-Stokkem

Van organische residuen, B-hout & SRF naar biocoal

In Dilsen-Stokkem, België, is sinds 2010 een biocoal plant op basis van de C-Vertr R-technologie van Perpetual Next in bedrijf. Deze site heeft een nameplate capacity van 27.700 ton biocoal per jaar.

Technical papers

Hier vindt u een selectie van onze meest relevante technische papers op het gebied van carbonisatie voor deze segmenttoepassing. Deze technische papers zijn meestal papers van onze eigen Perpetual Next experts.

Benieuwd naar al onze papers? Bezoek dan onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Shortlist of converted & analysed feedstocks

Perpetual Next shortlist of converted & analysed feedstocks

Tabel

At Perpetual Next, we continue to analyse different types of feedstocks, options from different feedstock baskets, with different properties. All feedstocks have their advantages, it all depends on which bias you look at an opportunity. This document is the shortlist of feedstocks we have looked at so far in more detail.

Scientific papers

Hier vindt u door ons gemaakte selectie van relevante wetenschappelijke artikelen op het gebied van carbonisatie voor deze segmenttoepassing. Deze wetenschappelijke artikelen zijn gemaakt door wetenschappers op het gebied van carbonisatie en dit zijn niet door ons geschreven artikelen. 

Benieuwd naar al onze artikelen? Bezoek dan onze Kennis pagina.

Moving torrefaction towards market introduction

Moving torrefaction towards market introduction

Daniela Thran, Janet Witt, Kay Schaubach, ...

The large-scale implementation of bioenergy demands solid biofuels which can be transported, stored and used efficiently. Torrefaction as a form of pyrolysis converts biomass into biofuels with according...

The levulinic acid product tree - a versatile opportunity in the bio-based economy

The levulinic acid product tree: a versatile opportunity in the bio-based economy

Q.R.B. Broxterman, M.C.C. Janssen, M.P.W.M. Rijkers

Renewable feedstock offers magnificent business development opportunities in chemicals and materials. We describe the emerging Levulinic Acid (LA) product tree, with woody biomass as a raw material...

Transition to circular chemicals and materials

Transition to circular chemicals and materials

Marijn Rijkers

What it takes to make it happen.
ECRN regions' bioeconomy projects.
Chemelot Institute for Science and Technology (InSciTe).

Position papers

Hier vindt u onze position papers. Position papers zijn artikelen die een visie van de auteur geven op het gebied van carbonisatie en dit ter discussie te stellen.

Voor al onze artiekelen, bezoek onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Position paper - NET ZERO by reversed mining

Net Zero by reversed mining

How Perpetual Next leads the emerging carbon removal industry

Greenhouse gas emissions are caused by human action and also by nature itself. It is mainly the exhaust gases from the combustion of fossil fuels that pollute the atmosphere with carbon that was previously stored in...

Perpetual Next - Position paper - How carbonisation enables the shift from energy transition to the material transition

How carbonisation enables the shift from energy transition to the material transition

Part of discussion artickels about carbonisation of low-value bio-residual flows for replacement of fossil carbon

Nowadays it is widely accepted that the era of fossil carbon must end and therefore an important and urgent transition to a fossil-free industry needs to take place. Carbonised solids are perhaps the most known ...

CO2 Innovation in the lime sector 3.0 - EuLA

CO2 Innovation in the lime sector 3.0 - EuLA

External paper

Lime and limestone are basic enabling compounds which are necessary to many other industrial value chains, such as air pollution control, purifying drinking water, wastewater, support sustainable agriculture, enable...

Spec sheets

Hier vindt u een selectie van onze spec sheets. Een spec sheet of gegevensblad geeft een samenvatting van de prestaties en andere kenmerken van een specifieke vorm en variant van Perpetual Carbon.

Benieuwd naar al onze technische papers, bezoek onze  Kennis pagina.

Perpetual Next - Spec sheet PCA775P

Spec sheet PCA775P

AddQuest biochar chips

ADDCQUEST is ideal for industrial building applications. ADDCQUEST has excellent insulating properties, improves air quality, soaks up moisture and protects from radiation. It can be used as pigmentation for concrete or mortar, plaster...

Perpetual Next - Spec sheet PCN250S

Spec sheet PCN250S

Carbonised biocoal powder

Perpetual Carbon powder exhibits good potential to act as a drop-in replacement for a variety of different fossil fuels. It can be used as a substitute for PCI coal (Pulverized Coal Injection) in blast furnace...

Perpetual Next - Spec sheet PCS800P

Spec sheet PCS800P

AddQuest biochar chips

ADDCQUEST is ideal for industrial building applications. ADDCQUEST has excellent insulating properties, improves air quality, soaks up moisture and protects from radiation. It can be used as pigmentation for concrete or...

Safety data sheets

Hier vindt u een selectie van onze Safety Data Sheets (SDS). De Safety Data Sheets bevatten informatie zoals de eigenschappen van elke chemische stof, de fysische en ecologische gezondheidsrisico's, beschermende maatregelen en veiligheidsmaatregelen voor het hanteren, opslaan en vervoeren van de chemische stof.

Voor al onze Safety Data Sheets kunt u terecht op onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Safety data sheet - Perpetual Carbon pellet-volume ≤ 3m3 PCX205-230

Pellet-volume ≤ 3m3 PCX205-230

Safety data sheet

This SDS (formerly MSDS or Material Safety Data Sheet) is about Perpetual Carbon, in Pellet form with a volume ≤ 3 m3 with type number references PCX205-230. It includes the properties of each chemical, the physical, health, and environmental health hazards, protective measures and safety precautions for handling, storing, and transporting this material.

Perpetual Next - Safety data sheet - Perpetual Carbon powder bulk PCX250

Powder bulk PCX250

Safety data sheet

This SDS (formerly MSDS or Material Safety Data Sheet) is about Perpetual Carbon, in powder form in bulk volume. It includes information such as the properties of each chemical, the physical, health, and environmental health hazards, protective measures, and safety precautions for handling, storing, and transporting this material.

Perpetual Next - Safety data sheet - Perpetual Carbon biochar-chips PCX270-900

Biochar-chips PCX270-900

Safety data sheet

This SDS (formerly MSDS or Material Safety Data Sheet) is about Perpetual Carbon biochar-chips with a volume ≤ 3 m3 with typenumber references PCX270-900. It includes the properties of each chemical, the physical, health, and environmental health hazards, protective measures, and safety precautions for handling, storing, and transporting this material.

Ghania Ounoughene

Meer weten?