Pertual Next - Steel industry

Staal

De NET ZERO kansen in de staalindustrie

Staal is een zeer betrouwbaar en bestendig materiaal en een essentieel materiaal in onze samenleving. Het is ook een cruciaal onderdeel in de overgang naar energiezuinigere en milieuvriendelijkere materialen. Staal heeft het potentieel om de CO₂-uitstoot aanzienlijk te verminderen, met schattingen die wijzen op een totale potentiële vermindering van 7-10% in energie gerelateerde CO₂ uitstoot.

Bij Perpetual Next helpen we de staalindustrie bij de transitie naar een circulair en fossielvrij model. Dit is niet alleen een uitdaging voor het milieu, maar ook voor het succes en het concurrentievermogen van uw bedrijf.

"Perpetual Next’s technologies are a perfect fit with our focus on achieving demonstrable progress towards net-zero steel."

- Manfred Van Vlierberghe - CEO ArcelorMittal Belgium

Hernieuwbare koolstof in de staalindustrie

Maakt uw bedrijf staal via blast furnace/basic oxygen furnace (BF-BOF), direct reduction/electric arc furnace (DRI-EAF) of via smelten van metaal schroot in de electric arc furnace (EAF)?

Het koolstofatoom is een essentieel element in de staalproductie. In de overgangsfase van fossiel naar fossielvrij moet u belangrijke beslissingen nemen om de toekomst van uw bedrijf veilig te stellen en te continueren.

Onze hernieuwbare koolstofproducten zijn ontwikkeld en geproduceerd uit duurzaam geproduceerde organische reststoffen. Het bevat minder verontreinigingen dan fossiele koolstofbronnen en kan direct worden gebruikt zonder CAPEX-intensieve aanpassingen van de productie-eenheid. We hebben oplossingen voor verschillende staalproductievarianten ontwikkeld en getest met toonaangevende staalproducenten.

Met onze steun kunt u nu de ecologische footprint van uw bedrijf verkleinen.

Voorbeelden van toepassingen:

  • Vervanging PCI (Pulverized Coal Injection) kool voor hoogovens.
  • Alternatief voor het sinterproces.
  • Alternatief voor injectie of geladen koolstof voor EAF.
Perpetual Next - steel making technologies and CO2 emissions

Waarom Perpetual Carbon?

  • Verminder uw eigen uitstoot en die van uw klanten door fossiele koolstofbronnen te vervangen door onze biocoal.
  • Onze biocoal producten vervangen fossiele koolstofbronnen in de staal- en metaalindustrie, zonder kapitaalintensieve aanpassingen.
  • Onze biocoal oplossingen zijn direct in te zetten en eenvoudig te implementeren in de CO₂ roadmap van uw bedrijf naar NET ZERO.
  • Wees voorbereid op veranderende eisen van klanten en de groeiende vraag naar producten van groen staal.
  • Anticipeer op verdere aanscherping van CO₂-emissieregelgeving.
Pertual Next - Steel training

Onze carbonisatie technologie

Carbonisatie is de thermochemische omzetting van biomassa in een zuurstofloze omgeving. Het genereert een vast materiaal met een verhoogde energiedichtheid en koolstofgehalte. Syngas wordt ook verkregen als bijproduct.

Onze C-Vertr technologie maakt gebruik van indirect verwarmde reactortechnologieën voor verkoling, waarbij de grondstof thermisch wordt behandeld. Het verkregen product is een duurzaam vast materiaal (Perpetual Carbon) dat vergelijkbare eigenschappen heeft als fossiele koolstof.

Meer over onze technologie... 

Torero project

Perpetual Next is technology partner in het Torero-project (TORrefying wood with Ethanol as a Renewable Output).

Torero: ijzererts verminderen met biocarbon
Tegenwoordig verminderen de meeste hoogovens ijzererts met behulp van een synthetisch gas op hoge temperatuur, dmv een injectie van steenkool en cokes. Dit maakt de moderne hoogoven met zijn hoogtechnologische vergassingstechnologie ideaal voor het vervangen van fossiele brandstoffen door biocoal, zoals organisch afval, inclusief land- en bosbouwresiduen, en zelfs plastic afval.

Het Torero-project is gericht op de productie van biocoal uit afvalhout om de fossiele brandstof steenkool te vervangen die momenteel in de hoogoven wordt geïnjecteerd.

Perpetual Next maakt als technologie partner deel uit van een volledige waardeketen bestaan uit ArcelorMittal en Renewi en twee deskundige onderzoeksorganisaties; Joanneum Research en Chalmers Technical University.

Perpetual Next - Torero proces

Onze productielocaties

Perpetual Next Vägari

Van organische residuen naar biocoal

In Vägari, Estland, is sinds 2020 een biocoal plant in aanbouw op basis van de C-Vertr V technologie van Perpetual Next. In de plant zullen in totaal acht tot tien reactoren worden geïnstalleerd die 120 kiloton biocoal per jaar kunnen produceren.

Perpetual Next Dilsen-Stokkem

Van organische residuen, B-hout & SRF naar biocoal

In Dilsen-Stokkem, België, is sinds 2010 een biocoal plant op basis van de C-Vertr R-technologie van Perpetual Next in bedrijf. Deze site heeft een nameplate capacity van 27.700 ton biocoal per jaar.

Technical papers

Hier vindt u een selectie van onze meest relevante technische papers op het gebied van carbonisatie voor deze segmenttoepassing. Deze technische papers zijn meestal papers van onze eigen Perpetual Next experts.

Benieuwd naar al onze papers? Bezoek dan onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Shortlist of converted & analysed feedstocks

Perpetual Next shortlist of converted & analysed feedstocks

Tabel

At Perpetual Next, we continue to analyse different types of feedstocks, options from different feedstock baskets, with different properties. All feedstocks have their advantages, it all depends on which bias you look at an opportunity. This document is the shortlist of feedstocks we have looked at so far in more detail.

Perpetual Next - Technical paper - Feedstock for carbonisation process

Biomass containing material as feedstockfor the carbonisation process

An overview of different kind of feedstock in the carbonisation process

Different kind of biomass containing feedstocks have been tested by Perpetual Next Dilsen-Stokkem: mixed woodchips, acacia wood, eucalyptus wood, used untreated pine/spruce wood, treated used mixed wood, blends of...

Perpetual Next - Technical paper - Pelletizing biocoal

Pelletizing biocoal

Producing optimal pellet quality with minimal energy consumption & wear on parts

To store and to transport carbonised material safe and at lower costs users request to densify this material by pelletizing. However it has become clear, that this densification process is rather critical and expensive...

Scientific papers

Hier vindt u door ons gemaakte selectie van relevante wetenschappelijke artikelen op het gebied van carbonisatie voor deze segmenttoepassing. Deze wetenschappelijke artikelen zijn gemaakt door wetenschappers op het gebied van carbonisatie en dit zijn niet door ons geschreven artikelen. 

Benieuwd naar al onze artikelen? Bezoek dan onze Kennis pagina.

Scientific paper - A comprehensive review on biomass torrefaction

A comprehensive review on biomass torrefaction

Daya Ram Nhuchhen, Prabir Basu and Bishnu Acharya

Biomass is a versatile energy resource that could be used as a sustainable energy resource in solid, liquid and gaseous form of energy sources. Torrefaction is an emerging thermal biomass pretreatment method...

Scientific paper - EAF long term industrial trials of utilization of char from biomass as fossil coal substitute

EAF long term industrial trials of utilization of char from biomass as fossil coal substitute

F. Cirilli, G. Baracchini, L. Bianco

Fossil sources are extensively used in the Electric Arc Furnaces (EAF), to provide energy (in addition to electricity) or in general for process needs (to provide carbon to steel bath and promote slag foaming which...

Scientific paper - The potential of using biomass-based reducing agents in the blast furnace

The potential of using biomass-based reducing agents in the blast furnace

Hannu Suopajärvi, EvaPongrácz, TimoFabritius

Steel is one of the most important materials used in modern society. The majority of the steel produced today is based on the use of virgin raw materials such as iron ore and fossil-based energy sources such as...

Position papers

Hier vindt u onze position papers. Position papers zijn artikelen die een visie van de auteur geven op het gebied van carbonisatie en dit ter discussie te stellen.

Voor al onze artikelen, bezoek onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Position paper - How carbonisation enables the shift from energy transition to the material transition

How carbonisation enables the shift from energy transition to the material transition

Part of discussion artickels about carbonisation of low-value bio-residual flows for replacement of fossil carbo

Nowadays it is widely accepted that the era of fossil carbon must end and therefore an important and urgent transition to a fossil-free industry needs to take place. Carbonised solids are perhaps the most known ...

Torrefied Biomass - WhitePaper MUSIC

Torrefied Biomass - WhitePaper MUSIC

External paper

Torrefaction, in the view of the authors, is the term that describes thermal treatment of any solid biomass in an inert atmosphere with the aim to separate a part or all volatile matters in solid biomass and to concentrate carbon...

Spec sheets

Hier vindt u een selectie van onze spec sheets. Een spec sheet of gegevensblad geeft een samenvatting van de prestaties en andere kenmerken van een specifieke vorm en variant van Perpetual Carbon.

Benieuwd naar al onze technische papers, bezoek onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Spec sheet PCN210S

Spec sheet PCN210S

Carbonised biocoal pellets

Perpetual Carbon pellets exhibit good potential to act as a drop-in  replacement for a variety of different fossil fuels. It can be used as solid substitute for PCI coal (Pulverized Coal Injection) in blast furnace, sinter process or for...

Perpetual Next - Spec sheet PCN230S

Spec sheet PCN230S

Carbonised biocoal powder

Perpetual Carbon powder exhibit good potential to act as a drop-in replacement for a variety of different fossil fuels. It can be used as a substitute for PCI coal (Pulverized Coal Injection) in blast furnace, sinter process or for...

Perpetual Next - Spec sheet PCN250S

Spec sheet PCN250S

Carbonised biocoal powder

Perpetual Carbon powder exhibits good potential to act as a drop-in replacement for a variety of different fossil fuels. It can be used as a substitute for PCI coal (Pulverized Coal Injection) in blast furnace...

Safety data sheets

Deze sectie bevat een selectie van onze Safety Data Sheets (SDS). De Safety Data Sheets bevatten informatie zoals de eigenschappen van elke chemische stof, de fysische en ecologische gezondheidsrisico's, beschermende maatregelen en veiligheidsmaatregelen voor het hanteren, opslaan en vervoeren van de chemische stof.

Voor al onze Safety Data Sheets kunt u terecht op onze Kennis pagina.

Perpetual Next - Safety data sheet - Perpetual Carbon pellet-volume ≤ 3m3 PCX205-230

Pellet-volume ≤ 3m3 PCX205-230

Safety data sheet

This SDS (formerly MSDS or Material Safety Data Sheet) is about Perpetual Carbon, in Pellet form with a volume ≤ 3 m3 with type number references PCX205-230. It includes the properties of each chemical, the physical, health, and environmental health hazards, protective measures and safety precautions for handling, storing, and transporting this material.

Perpetual Next - Safety data sheet - Perpetual Carbon pellet-bulk PCX205-230

Pellet-bulk PCX205-230

Safety data sheet

This SDS (formerly MSDS or Material Safety Data Sheet) is about Perpetual Carbon, in pellet form in bulk volume with type number references PCX205-230. It includes the properties of each chemical, the physical, health, and environmental health hazards, protective measures, and safety precautions for handling, storing, and transporting this material.

Perpetual Next - Safety data sheet - Perpetual Carbon powder bulk PCX250

Powder bulk PCX250

Safety data sheet

This SDS (formerly MSDS or Material Safety Data Sheet) is about Perpetual Carbon, in powder form in bulk volume. It includes information such as the properties of each chemical, the physical, health, and environmental health hazards, protective measures, and safety precautions for handling, storing, and transporting this material.

Meer weten?