Biomassa statement

7 september 2022

Biomassa is er in vele vormen, en kan op verschillende manieren worden gebruikt. Een goed voorbeeld is wanneer hout wordt gebruikt voor de bouw van meubels en huizen, en de koolstof die bomen uit opslaan uit de atmosfeer wordt vastgelegd in producten die tientallen jaren mee kunnen. Verantwoorde bosbouw en verantwoord gebruik zijn van het grootste belang voor het behoud van deze hernieuwbare bron van bouwmaterialen. Een slecht voorbeeld is het kappen van bomen om biomassa te verkrijgen, te verschepen en te verbranden voor de opwekking van elektriciteit.

Over de hele wereld blijven veel organische afvalstromen (zoals landbouwresiduen, resten van zagerijen, bouw- en sloophout en voedselafval) ongebruikt. Als deze reststromen rotten, komen er broeikasgassen vrij, zoals CO2 en methaan. Ondertussen gebruiken diverse industrieën nog steeds fossiele grondstoffen, waardoor de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt. Dit druist in tegen de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om klimaatverandering tegen te gaan.

Bij Perpetual Next hebben we technologieën ontwikkeld om deze laagwaardige organische reststromen om te zetten in biobased homogene grondstoffen. Deze biobased grondstoffen zijn volwaardige alternatieven voor fossiele grondstoffen en kunnen worden gebruikt door verschillende industrieën, zoals staal, cement, chemie en landbouw.

Wij richten ons vooral op torrefactie, een technologie die houtachtige en agrarische reststromen bij hoge temperatuur roostert om de energie en koolstof te condenseren. Deze biocarbon-producten vormen de basis voor de productie van biochar (een bodemverbeteraar voor de landbouw, die koolstof eeuwenlang in de bodem opslaat); biocoal (ter vervanging van fossiele steenkool in de staal- en cementproductie) en biogas (als grondstof en bouwstenen voor de chemische industrie en voor de productie van waterstof).

Het spreekt voor zich dat de grondstoffen op verantwoorde wijze moeten worden gewonnen. Wij delen de bezorgdheid over de duurzaamheid van biomassa; van nieuwe houtachtige biomassa in het bijzonder. Dit houdt verband met ontbossing, verlies van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en luchtkwaliteit, en uitstoot van broeikasgassen. De huidige ontwikkeling van nationale en internationale wetgeving om de negatieve neveneffecten te voorkomen heeft onze volledige steun.

Perpetual Next zal alleen houtachtige biomassa als grondstof gebruiken voor de hoogst mogelijke doeleinden. Daarnaast onderzoeken, ontwikkelen en exploiteren wij ook verwerkingstechnologieën voor alternatieven voor primaire biomassa, zoals bouw- en sloophout. Voorts zijn wij van mening dat primaire bosbiomassa niet moet worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, omdat er betere alternatieven voorhanden zijn, zoals zonne- en windenergie.

Ons doel is technologie te ontwikkelen die over de hele wereld kan worden opgeschaald, om organische afvalstromen van lokale oorsprong een hoogwaardige bestemming te geven. Dit minimaliseert transportgerelateerde CO2-emissies en voegt nog een CO2-reducerende maatregel toe aan de verwijdering van koolstof, middels productie van hernieuwbare materialen die fossiele bronnen vervangen.