Perpetual Next opent Poolse biogasmarkt met hulp van nieuwe Momentum Capital partner

12 oktober 2023

Duurzame grondstoffenproducent en klimaattechnologiebedrijf Perpetual Next heeft deze week een definitieve overeenkomst ondertekend met een participant van Perpetual Next om de biogasdivisie middels acquisities uit te breiden in met name de groeimarkt Polen. De samenwerking heeft als doel om de komende twee jaar EUR 25 mio aan jaarlijkse EBITDA toe te voegen aan de biogasdivisie van Perpetual Next. Als onderdeel van dat brede acquisitieprogramma zijn inmiddels meerdere potentiële projecten aangedragen door deze participant. Vandaag is daartoe een eerste overeenkomst gesloten voor een acquisitie in Polen.

Het betreft de samenwerking met de nieuwe Momentum Capital partners Jan Harthoorn en Jan van Middendorp die hun zakelijke netwerk beschikbaar hebben gesteld om Perpetual Next sneller en beter toegang te verschaffen tot de groeiende Poolse biogasmarkt. Zij zijn, naast series A Certificaathouder Perpetual Next, ook een van de zes familiefondsen (zie nieuwsbericht) die recent partner zijn geworden bij Momentum Capital. Momentum Capital is indirect meerderheidscertificaathouder van Perpetual Next.

Harthoorn en Van Middendorp
De achtergrond van Jan Harthoorn en zijn neef Jan van Middendorp en hun bijdrage aan Perpetual Next:

Relatie met Momentum en verkoop eigen bedrijf
“Sinds 2016 zijn we als investeerder betrokken bij Momentum Capital en de participaties en recent zijn we ook een van de nieuwe partners van Momentum Capital zelf geworden. We kijken met veel interesse naar de ontwikkelingen van de groep. Ook zien we veel overeenkomsten ten tijde van de verkoop van ons eigen familiebedrijf in vriesopslag en logistiek in 2013 aan de Amerikaanse private equity investeerder Oaktree Capital. In de jaren nadien bleven we een minderheids-aandeelhouder en werden we medeverantwoordelijk voor de Buy & Build strategie in Europa. Binnen 3 jaar werden we de 3e speler van Europa en 4e van de wereld en is de groep in 2020 voor 1,74 miljard dollar verkocht aan de grootste speler in de wereld van vriesopslag: Americold.”

Ervaring in Polen
“Een van de bedrijven die we destijds kochten had zijn vrieshuis in Gdansk en zo zijn we bekend geraakt met de Poolse markt en cultuur. Toen Martijn van Rheenen ons vertelde over de ontwikkeling van de biogasmarkt in Polen hebben we onszelf meteen aangeboden om daarmee te helpen. We zijn bekend met het opbouwen van een juiste product/markt-combinatie met alle bijbehorende facetten. Met name hebben we kennis van het netwerk, zoals de verwerkende industrie op het gebied van agri en food, de contacten met grote namen zoals Animex en Cedrob en contacten met overheidsinstellingen. Daarnaast kennen we de grote spelers vanuit de vriesindustrie, die grote energieverbruikers zijn en interesse hebben in biogas.”

Samenwerking met Perpetual Next
“We werken in een compact team met diverse competenties en bestuurlijke en organisatorische ervaring op meerdere disciplines: van business development tot volledige integratie. Verder hebben we ook ruime ervaring in de in- en verkoop van grote volumes van agrarische grondstoffen. Met name ook daarin verwachten we veel te kunnen betekenen voor het opbouwen van grondstofcontracten voor Perpetual Next, gericht op organisch afval en agriresiduen. We werken daarbij nauw samen met Rene Buwalda en zijn team.” 

v.l.n.r.: Jan van Middendorp, Rene Buwalda en Jan Harthoorn ondertekenen de overeenkomst voor overnames in de Poolse biogasmarkt.
 
Eerste projecten in Polen
De Poolse markt is veelbelovend voor de biogas sector, met name door de aantrekkende economie en het op termijn sluiten van de zogenoemde “land fills”. Perpetual Next beschikt over een eigen team in Polen voor de ontwikkeling van nieuwe projecten en overnames. Met de samenwerking met de groep van Jan Harthoorn en Jan van Middendorp komt er een extra versteviging en versnelling in de toetreding van de Poolse markt. Het Perpetual Next team kan zich daarmee meer gaan richten op de technische aspecten van de projecten.