Perpetual Next - Utilities

Utilities

WIJ MAKEN HERNIEUWBARE WARMTE, GAS EN ELEKTRICITEIT VAN ORGANISCH AFVAL UIT LOKALE BRONNEN

De wereld heeft robuuste technologieën nodig waarmee de samenleving in staat is zichzelf te voorzien van groene, regionale producten. De transitie van fossiele grondstoffen is erg lastig omdat we niet zonder de aanwezige koolstofbron in deze materialen kunnen. Wij kunnen de nutssector helpen hun footprint te verkleinen door biomethaan of een van onze andere hernieuwbare alternatieven voor fossiele grondstoffen en brandstoffen te leveren.

In de overgangsfase van traditionele hoge-emissieproductie naar NET ZERO moeten belangrijke beslissingen worden genomen, omdat het ook gevolgen heeft voor de toekomst van uw bedrijf. Bij Perpetual Next weten we dat dit een serieuze uitdaging is. Onze kennis en onze technologieën, in combinatie met ons netwerk van partners, stellen ons in staat om uw bedrijf koolstofarm te maken. Laat ons u helpen om snel op te schalen en impact te maken voor een duurzame toekomst.

We supply green gas as a direct substitute to the existing natural gas grid. Renewables are not that complicated.

Renewables

Wilt u overstappen op biomethaan of een ander duurzaam alternatief voor fossiele grond- en brandstoffen? Heb je de koolstofbron nodig, maar wil je niet bij de fossiele versie blijven?

Wij kunnen u ondersteunen en samen een oplossing ontwikkelen. We hebben meerdere conversiesites die specifieke oplossingen bieden voor decentrale hernieuwbare nutstoepassingen.

The goal in the Climate Agreement is to produce 2 billion M3 of green gas by 2030. With other parties, we are working to make green gas affordable and bring it to the market on a large scale.

Ulco Vermeulen, member of Gasunie’s Executive Board

Carbonisatie en vergassing

Joint Venture met Gasunie

Eemsgas, een 50%-50% joint venture met Gasunie, is in ontwikkeling. De joint venture richt zich op de productie en distributie van groen gas. In plaats van fossiele grondstoffen wordt groen gas geproduceerd op basis van natuurlijke grondstoffen, zoals laagwaardige organische afval- en reststromen.

In project Eemsgas zal Perpetual Next een 30 megawatt carbonisatie-, gasificatie- en gasveredelingsfabriek bouwen voor de productie van groen gas op het Chemie Park Delfzijl, onderdeel van Chemport Europe. Gasunie zal de distributie van het groen gas verzorgen, zowel aan de naburige chemiebedrijven als aan het landelijke netwerk.  

Perpetual Next - Carbonisatie en vergassing

Our examples that showcase different solutions are possible

Perpetual Next Lelystad

Van groenvoorziening- en tuinafval naar warmte

In onze fabriek in Lelystad gebruiken we houtafval van de laagste kwaliteit (NTA8080) om hernieuwbare warmte te creëren. Het houtafval is afkomstig van groen- en tuinafval in de directe omgeving van Lelystad. En van zieke bomen die gekapt moesten worden of omvielen in een storm. Van dit afval kan geen hoogwaardig product worden gemaakt.

Perpetual Next Duiven

Grondstof voor diervoeding

In onze productiefaciliteit in Duiven werken we organische, regionale reststromen op tot een duurzame grondstof voor diervoeding. Aardappel- en wortelstoomschillen uit de voedingsmiddelenindustrie komen in vloeibare vorm de fabriek binnen. Via een speciale droogtechniek wordt het vocht verwijderd en wat overblijft, is zetmeel in poedervorm dat verkocht wordt aan diervoedingproducenten, die het gebruiken als basis voor hun producten.

PN Conversions

Perpetual Next Moerdijk

Van voedselresiduen naar biogas

In onze fabriek passen we de modernste anaerobe vergistingstechnologie toe om de feedstock op te waarderen tot biogas. Dit biogas wordt geleverd om elektriciteit en warmte mee op te wekken. De elektriciteit wordt geleverd aan het lokale net. De warmte wordt overgedragen aan bedrijven op bedrijventerrein Moerdijk.

Perpetual Next Ellesmere Port

Van agrarische residuen naar groen gas

Perpetual Next Ellesmere Port werd opgeleverd in november 2021. De installatie bestaat uit een vergister voor organisch afval die 4 miljoen m3 biogas per jaar produceert uit dierlijke residuen. Het biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas, een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas, dat rechtstreeks wordt geïnjecteerd in het aardgasnet van Ellesmere Port.

Meer weten?