omr moerdijk

Moerdijk

Voedselafval naar biogas

In onze fabriek in Moerdijk gebruiken we laagwaardig voedselafval als feedstock. Dit omvat voedsel met een houdbaarheidsdatum en afgekeurd voedsel dat is aangemerkt als niet geschikt voor menselijke of dierlijke consumptie. We gebruiken ook ‘swill’, voedselresten van lokale restaurants.

De fabriek

In onze fabriek passen we de modernste anaerobe vergistingstechnologie toe om de feedstock op te waarderen tot biogas. Dit biogas wordt geleverd om elektriciteit en warmte mee op te wekken. De elektriciteit wordt geleverd aan het lokale net. De warmte wordt overgedragen aan bedrijven op bedrijventerrein Moerdijk. Zoals bijvoorbeeld Bolsius die er kaarsen van maakt. En de havenautoriteit die er mee voor zorgt dat de kades ijsvrij zijn.

In de toekomst...

In de nabije toekomst zal het biogas worden opgewaardeerd tot biomethaan en aan het net worden geleverd ter vervanging van fossiel gas.

Het digestaat (wat overblijft na de anaerobe vergisting) wordt gebruikt als natuurlijke meststof in wijnranken in Frankrijk. Voor verzending wordt het digestaat gedroogd en wordt al het water gezuiverd en opnieuw gebruikt in ons proces.

De bewezen anaerobe vergistingstechnologie wordt gecombineerd met unieke in-house ontwikkelde functies die dit een hyperefficiënt proces maken met minimale verspilling. We zijn in staat om alle voedselrestverpakkingen te reinigen, zodat het plastic onze fabriek verlaat zonder afval.