Lelystad

Warmte uit tuinafval

In onze fabriek in Lelystad gebruiken we houtafval van de laagste kwaliteit (NTA8080) om hernieuwbare warmte te creëren. Het houtafval is afkomstig van groen- en tuinafval in de directe omgeving van Lelystad. En van zieke bomen die gekapt moesten worden of omvielen in een storm. Van dit afval kan geen hoogwaardig product worden gemaakt.

We hebben de installatie zodanig geoptimaliseerd dat de hernieuwbare warmte dat afkomstig is van het verbrandingsproces zo efficiënt mogelijk is. Dus de meeste rendement wordt gehaald uit de verbranding. De warmte wordt gebruikt voor stadsverwarming en wordt geleverd aan Vattenfall, Ennatuurlijk en Green Solutions. Het brengt warmte naar 5.500 woningen en zes kantoorpanden in de nabije omgeving.

Dit scheelt zo'n 7,5 miljoen Nm3 fossiel aardgas. In de toekomst zullen nog meer huishoudens worden aangesloten op het warmtenet van Lelystad.

De restwarmte van de centrale wordt gebruikt om warm water te produceren voor een distributeur voor duurzame onkruidbestrijding en grootschalige reiniging van productieapparatuur in de voedselketen. Dit minimaliseert energieverliezen.