TRINITY

Biogas uit agrarische residuen

Perpetual Next Trinity werd opgeleverd in november 2021 en heeft gas geleverd aan het netwerk in Ellesmere Port. De installatie bestaat uit een vergister voor organisch afval die 4 miljoen m3 biogas per jaar kan produceeren uit dierlijke residuen. Het biogas zal worden opgewaardeerd tot groen gas, een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas, dat rechtstreeks wordt geïnjecteerd in het aardgasnet van Ellesmere Port. Het restproduct van de biogasproductie (digestaat), wordt gebruikt om landbouwgrond vruchtbaarder te maken en als meststof voor potgrond.

In onze fabriek in Ellesmere Port gaan we laagwaardige dierlijke residuen inzetten. Dit kan afval zijn van slachthuizen of dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven. We kunnen elk type dierlijk residu opwaarderen en dit maakt deze plant uniek. Het biedt een totaaloplossing voor de afvalverwerkende industrie.

Met onze anaerobe vergisting en rendering technologie gaan we bio-methaan (groen gas) leveren aan het net. Dit vervangt fossiel gas en verlaagt daarmee de uitstoot van fossiele gassen. Onze GFT-vergister kan 4 miljoen m3 biogas per jaar produceren.