DeltaTorr / DeltaNor

DeltaTorr & DeltaNor: waar carbonisatie en vergassing samenkomen.

In de Eemsdelta in Delfzijl is Perpetual Next eigenaar van een perceel van 16 hectare. Dit is een van de weinige overgebleven zogenaamde ‘categorie 5’-percelen in Nederland, wat betekent dat industriële ontwikkeling is toegestaan. Perpetual Next ontwikkelt hier haar bio-methanolblauwdruk die een grote rol gaat spelen in het verduurzamen van de chemische en maritieme industrie. Geïntensiveerde wetgeving duwt de markt richting duurzaamheid. Dit omvat maatregelen zoals het EU-ETS-emissiehandelssysteem dat momenteel van kracht is. En ook de maritieme sector is sinds 2024 opgenomen in de duurzaamheidsdoelstellingen, waardoor de vraag naar bio-methanol ver de productiecapaciteit overstijgt. Het orderboek van schepen die geschikt zijn voor methanol is sinds 2022 meer dan verdubbeld; de overgrote meerderheid van deze schepen zijn containerschepen. Met andere woorden: grote containerlijnen rekenen op groene methanol voor het koolstofarm maken van hun activiteiten.

Twee fabrieken. Eén carbon waardeketen.

The DeltaTorr & DeltaNor projects consist of two separate plants that are part of the same carbon value chain.

DeltaTorr

Perpetual Next maakt gebruik van carbonisatie (torrefactie) als voorbehandeling om biocarbon te produceren die kan dienen als grondstof voor conventionele vergassingsprocessen. De kennis en unieke ervaring van Perpetual Next met carbonisatietechnologie maakt het bedrijf tot een unieke 'system intergrator' voor de productie van hoogwaardige biocarbon (biokoolstof) op basis van een breed scala aan organische afvalstromen. Waar het de natuur miljoenen jaren kost om fossiele steenkool te vormen, kunnen wij deze restromen binnen enkele uren carboniseren tot biocarbon. Dankzij jarenlang onderzoek en ervaring zijn we erin geslaagd de eigenschappen van biokoolstof zo aan te passen dat ze fossiele steenkool nabootsen.

De DeltaTorr-carbonisatiefabriek zal een capaciteit hebben van 350.000 ton biokoolstof per jaar.

DeltaNor

Vergassing is een technologisch proces dat op koolstof gebaseerde grondstoffen zoals steenkool kan omzetten in synthesegas (kortweg syngas). Vergassing gebeurt traditioneel met fossiele steenkool. Het gebruik van organische reststromen is veel duurzamer omdat de CO₂ die vrijkomt bij de productie van bio-energie gelijk is aan de CO₂ die wordt opgenomen tijdens de groei van de afvalstromen.

De biocarbon eigenschappen van Perpetual Next kunnen fossiele steenkool nabootsen. Hierdoor kan onze biocarbon voldoen aan de smalle inlaatvereisten van de vergasser. Dit maakt de toepassing mogelijk van commercieel verkrijgbare, alom bewezen, conventionele vergassingstechnologieën, zoals 'entrained flow'.

DeltaNor is ontwikkeld voor een capaciteit van 220.000 ton/a bio-methanol geproduceerd uit biokoolstof geproduceerd door DeltaTorr. Beide fabrieken bevinden zich op hetzelfde perceel van 16 hectare.