Eemsgas

Carbonisatie en vergassing

Het project Eemsgas (voorheen Torrgas Delfzijl) beoogt de bouw van een commerciële vergassingsinstallatie in Delfzijl op basis van houtachtige biomassareststromen.
Deze installatie gaat syngas, groen gas, koolstof en stoom produceren uit gecarboniseerd resthout. Het project omvat de bouw van een vergassingsinstallatie, een gasreinigingssysteem en een methaniseringssysteem. Het doel is om groen gas aan het aardgasnet te leveren en stoom aan het lokale stoomnet. Gasunie ontwikkelt deze installatie in nauwe samenwerking met Perpetual Next.

Perpetual Next - Carbonisatie en vergassing