Primco Lelystad

Warmte uit tuinafval

Onze installatie in Lelystad wekt hoogwaardige warmte op uit landschaps- en tuinafval uit de directe omgeving van Lelystad. Van dit afval kan geen hoogwaardiger product meer gemaakt worden. Primco Lelystad is leverancier voor Vattenfall en Ennatuurlijk. De warmte-installatie, met een capaciteit van 15 MWth, bedient 5.500 woningequivalenten en zes overheidsgebouwen. Hiermee wordt ongeveer 7,5 miljoen Nm3 fossiel aardgas bespaard. In de toekomst zullen nog meer huishoudens worden aangesloten op het warmtenet in Lelystad.

Meer over Primco Lelystad

Met de restwarmte van de centrale produceert Primco warm water voor een distributeur voor bijvoorbeeld duurzame onkruidbestrijding, processierupsbestrijding en grootschalige reiniging van productiemiddelen in de voedselketen. Hierdoor worden energieverliezen tot een minimum beperkt. Primco Lelystad (Midden-Nederland) is in oktober 2018 opgeleverd.