Primco Duiven

Grondstof voor diervoeding

In onze productiefaciliteit in Duiven werken we organische, regionale reststromen op tot een duurzame grondstof voor diervoeding. Aardappel- en wortelstoomschillen uit de voedingsmiddelenindustrie komen in vloeibare vorm de fabriek binnen. Via een speciale droogtechniek wordt het vocht verwijderd en wat overblijft, is zetmeel in poedervorm dat verkocht wordt aan diervoedingproducenten, die het gebruiken als basis voor hun producten. 
 

Meer over Primco Duiven

De fabriek is zelfvoorzienend op het gebied van energie. Daarnaast verwerkt de fabriek houtachtige grondstoffen voor de spaanplaatindustrie en gebruikt de restwarmte om warm water te leveren aan een distributeur voor duurzame onkruidbestrijding, processierupsbestrijding en grootschalige reiniging van productieapparatuur in bijvoorbeeld de voedselketen. Energieverliezen worden tot een absoluut minimum beperkt.