Delfzijl I

Chemische sector verduurzamen

Het project Delfzijl I gaat een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de chemische sector. Perpetual Next ontwikkelt een grootschalig project van 100 megawatt, opschaalbaar naar 300 megawatt, voor de productie en distributie van syngas en voor de winning van groene waterstof voor de chemische bedrijven op het Chemie Park Delfzijl.

Perpetual Next werkt hierin samen met Groningen Seaports voor de distributie van het groene Syngas naar chemische bedrijven. Perpetual Next voorziet te starten met de productie in 2025.

Waterstof hoeft niet meer geproduceerd te worden uit fossiel aardgas.

Waterstof wordt tot nu toe voornamelijk uit fossiel aardgas gemaakt en vervolgens als grondstof toegepast bij de productie van tal van chemische producten zoals methanol, ethanol, ammoniak en azijnzuur. Met dit project wordt circa 50 miljoen m3 aardgas per jaar vervangen door syngas dat geproduceerd wordt middels carbonisatie en gasificatie van laagwaardige, organische afvalstromen.